QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Liên ngành Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch phối hợp đưa ra xét xử lưu động 04 vụ án hình sự

 

Sáng ngày 14 và 16/12/2021, ti Nhà văn hóa 02 xã Đồng Ích, Xuân Lôi,  Vin kim sát nhân dân phi hp vi Tòa án nhân dân huyn Lp Thch đưa ra xét x lưu động 02 v án Mua bán trái phép cht ma túy, 01 v án Tàng tr trái phép cht ma túy và 02 v án Trm cp tài sn để phc v công tác tuyên truyn, giáo dc pháp lut ti địa phương.

V th nht:  Khong 22 gi ngày 13/7/2021, ti thôn Cng Hòa, xã Xuân Lôi, huyn Lp Thch, tnh Vĩnh Phúc, Đỗ Thái Hoà đã có hành vi bán trái phép 01 gói ma túy Heroine khi lượng 1,7967g vi giá 1.200.000 đồng cho Vũ Xuân Hòa. Sau đó, Vũ Xuân Hòa mang v nhà chia làm 30 gói nh đến khong 09 gi 30 phút ngày 14/7/2021 thì mang bán 01 gói có khi lượng 0,0160g cho đối tượng t khai tên Nguyn Văn Tráng thì b lc lượng Công an huyn Lp Thch bt qu tang, thu gi toàn b vt chng. Tiến hành khám xét đối vi người, nơi ca Vũ Xuân Hòa thu gi 28 gói ma tuý Heroine có tng khi lượng 1,7807g là ma tuý mua ca Đỗ Thái Hoà để bán kiếm li. Tiến hành khám xét vi người, nơi ca Đỗ Thái Hoà thu gi tng 3,9654g ma tuý Heroine và 0,906g ma tuý Methadol Đỗ Thái Hoà khai là ma tuý để bán kiếm li.

V th hai: Hi 22h30’ ngày 16/9/2021, ti xã Văn Quán, huyn Lp Thch, Công an huyn Lp Thch phi hp cùng Công an xã Văn Quán bt qu tang Trn Nho Li SN 1994 thôn Tin Phong, xã Tân Phong, huyn Bình Xuyên, tnh Vĩnh Phúc có hành vi tàng tr trái phép 0,2127g ma túy, loi Heroine và Nguyn Quang Thy SN 1994 TDP Tân Phú, th trn Lp Thch, huyn Lp Thch, tnh Vĩnh Phúc có hành vi tàng tr trái phép 0,6640g ma túy, loi Methamphetamine, mc đích để s dng cho bn thân.

V th ba: Khong 23h30’ ngày 26/8/2021, Đỗ Thành Công, sinh năm 1990 thôn B Yên, xã Hướng Đạo, huyn Tam Dương, tnh Vĩnh Phúc đem theo 01 ng nha cha ma túy đá đi đến khu vc trước ca khách sn Luxury thuc TDP Phú Chin, th trn Lp Thch, huyn Lp Thch, tnh Vĩnh Phúc để bán trái phép cht ma túy cho đối tượng nghin nhưng chưa kp bán thì b Công an tnh Vĩnh Phúc bt qu tang, thu gi 0,1403g ma túy tinh th dng đá (loi Methamphetamine).

V th tư: Khong 08 gi ngày 10/9/2021, ti khu vc đường bê tông thuc địa phn thôn Nương i, xã Tiên L, huyn Lp Thch, Nguyn Đức Đạo SN 1991 cùng Nguyn Ngc Cnh SN 1986 đều thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyn Lp Thch có hành vi trm cp ca ông Trn Văn Toàn SN 1961 thôn Tân Thành, xã Tiên L 05 cc st ch V và 01 đon dây thép gai có tng trng lượng 21kg tr giá 231.000đồng, đang trên đường đem đi tiêu th thì b phát hin bt qu tang. Tiếp đó, khong 09 gi ngày 22/9/2021, Nguyn Đức Đạo mt mình tiếp tc trm cp ca anh Ngô Chí Hà SN 1974 thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyn Lp Thch 01 chiếc xe lôi tr giá 300.000 đồng, sau đó đem bán được s tin là 370.000 đồng tiêu xài hết.

V th năm: Li dng sơ h trong vic qun lý tài sn ca người khác, khong 06h20’ ngày 31/8/2021, Nguyn Văn Long SN 1994 và Nguyn Văn Mùi SN 1980 đều thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyn Lp Thch, tnh Vĩnh Phúc đã trm cp 01 chiếc thang st tr giá 300.000đ ca ch Nguyn Th Cúc Phương SN 1992 thôn Thái Sơn, xã Đình Chu, huyn Lp Thch ti ngôi nhà đang xây ca ch Phương. Sau đó, Long và Mùi đã bán chiếc thang trên được 145.000 đồng cùng nhau tiêu sài cá nhân hết.

Do các b cáo đều có tin án v ti “Trm cp tài sn” chưa được xóa án tích, li tiếp tc thc hin hành vi trm cp tài tài sn nên ln trm cp này đã cu thành ti trm cp tài sn, do đó cn phi x lý nghiêm minh để giáo dc, răn đe và phòng nga chung.

Ti phiên tòa, các Kim sát viên thc hành quyn công t đã ch động tham gia xét hi, làm rõ hành vi phm ti, nhân thân, các tình tiết tăng nng, gim nh trách nhim hình s ca các b cáo. Trên cơ s mc án do Vin kim sát đề ngh, Hi đồng xét x đã tuyên pht b cáo Đỗ Thái Hòa 07 năm 06 tháng tù giam, b cáo Vũ Xuân Hòa 03 năm tù giam và b cáo Đỗ Thành Công 02 năm 06 tháng tù giam đều v ti “Mua bán trái phép cht ma túy”; tuyên pht b cáo Nguyn Quang Thy 01 năm 08 tháng tù giam và b cáo Trn Nho Li 01 năm 06 tháng tù giam đều v ti “Tàng tr trái phép cht ma túy”; tuyên pht các b cáo Nguyn Văn Long 12 tháng tù giam, b cáo Nguyn Văn Mùi 12 tháng tù giam, b cáo Nguyn Đức Đạo 12 tháng tù giam và b cáo Nguyn Ngc Cnh 09 tháng tù giam đều v ti “Trm cp tài sn”.

Phiên tòa xét x lưu động đã góp phn nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn,  giáo dc pháp lut, được đông đảo qun chúng nhân dân tham d và đồng tình ng h, góp phn tích cc đấu tranh phòng, chng ti phm trên địa bàn huyn Lp Thch nói chung và địa bàn xã Xuân Lôi vàĐồng ích nói riêng.   

Thanh Vũ

Ngày đăng: 20/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*