PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Lập Thạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn


Các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật đa dạng, phong phú, hướng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. 

 


  Xét xử lưu động tại thị trấn Lập Thạch

Có được kết quả trên một phần do, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Bản tin Lập Thạch phát hành đến tất cả các chi, Đảng bộ, các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học. Tổ chức tốt các cuộc thi viết về tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài ra, huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tới các địa phương trên địa bàn huyện… Qua đó giúp cho người dân hiểu pháp luật, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

 


 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên phụ nữ

Năm 2021, huyện Lập Thạch phối hợp với Sở Tư pháp mở các lớp tập huấn trực tiếp tại 20 xã, thị trấn, với trên 3.000 người với các chuyên đề pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về đất đai, pháp luật về hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tuyên truyền 879 chương trình phát thanh về pháp luật trên sóng phát thanh. Cấp phát 5.200 cuốn tài liệu tuyên truyền “Một số quy định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh” đến Tổ hòa giải, Tổ Covid cộng đồng, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn... Cùng với đó, huyện Lập Thạch phát huy hiệu quả các tổ hòa giải ở các thôn và các tổ liên gia đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn từ cơ sở.

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống xã hội, thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn… Kịp thời ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan Nhà nước và công dân; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền.

 

 

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 30/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*