HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xã Đồng Ích nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được các cấp ủy, chính quyền xã Đồng Ích thực hiện nghiêm túc, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Xây dựng nhân tố điển hình, phát hiện điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ xã Đồng Ích quan tâm, nhân rộng và biểu dương. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu như: Mô hình đường hoa của Chi hội phụ nữ thôn Viên Luận, đến nay  mô hình được nhân rộng ra 07 chi hội trên địa bàn xã; Mô hình chăn nuôi rắn của ông Nguyễn Văn Xuất, thôn Hạ Ích, nuôi từ 1.000 – 1.200 con giống, cho thu nhập từ 600 – 700 triệu đồng/năm; Mô hình chăn nuôi gia trại gà đẻ, vịt đẻ của ông Trần  Đăng Minh, thôn Viên Luận, mỗi năm nuôi khoảng 3000 con, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Mô hình chăn nuôi vịt, ngan của ông Nguyễn Khắc Đoàn, thôn Hoàng Chung với quy mô 6.000 – 7.000 con cho thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng/năm.  Học theo Bác, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới: Điển hình như thôn Viên Luận có ông Trần Văn Hùng hiến 140m2 đất với trị giá 70 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Giảng, ông Trần Văn Đáng, ông Trần Duyên Hải, ông Nguyễn Văn Khai đã hiến hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Văn Quang, thôn Hạ Ích đã mua đất và hiến lại để làm đường giao thông với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng... cùng nhiều tấm gương điển hình khác đã có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Đồng Ích đẩy nhanh tiến độ GPMB khu đất Đồng Phang

Một trong những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác được xã Đồng Ích xây dựng, nhận rộng phải kể tới Mô hình dồn thửa đổi ruộng. Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Ích đã đăng ký Mô hình “Tuyên truyền, vận động Nhân dân quyết tâm hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng” ở thôn Đại Lữ, Hoàng Chung, Tân Lập. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, BCH Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dồn thửa đổi ruộng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng tại các thôn: Hoàng Chung, Đại Lữ, Tân Lập. Tổng diện tích dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 1 của 3 thôn là 352 ha. Các thôn đã thành lập các tiểu ban dồn thửa đổi ruộng, tổ chức họp dân, công khai phương án quy hoạch, rà soát diện tích đất và tổ chức kiểm đếm, di chuyển mồ mả, san gạt quy hoạch, nhúp phiếu chia ruộng... Kết quả, đến nay công tác dồn thửa đổi ruộng đã hoàn thành ở cả 3 thôn đăng ký. Hiện nay xã đang tiến hành thực hiện dồn thửa đổi ruộng ở thôn Xuân Đán và đề nghị tỉnh cho thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng tại thôn Viên Luận.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đồng Ích đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được phân công. Để tiếp tục có thêm nhiều điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Đảng bộ xã Đồng Ích tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 26/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*