THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội thảo Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Lập Thạch giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030

 

Chiều ngày 23/11/2021, huyện Lập Thạch phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Lập Thạch giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các vị đại biểu là các cơ quan của huyện Lập Thạch, các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các xã, thị trấn được nghe các giáo sư, tiến sỹ của Trung tâm Đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trình bày Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Lập Thạch giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030”. Với mục đích của đề án là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường. Đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị liên kết. Phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm nghiệp – thủy sản huyện Lập Thạch năm 2025 đạt 3.227,98 tỷ đồng; năm 2030 đạt 4.299,56 tỷ đồng. Tốc độ phát triển toàn ngành giai đoạn 2021 – 2025 là 6,56%.

Sau khi nghe giới thiệu về Đề án, các đại biểu đã hoàn toàn nhất nhí với Đề án được đưa ra. Đồng thời đề nghị thêm một số vấn đề như: Tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ cụ thể như thế nào về vốn, cây con giống, đầu ra cho sản phẩm được sản xuất…

Kết luận Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị Trung tâm Đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vât nuôi Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến tham gia của các vị đại biểu và nghiên cứu để tiếp tục hội thảo trong thời gian tới.

Thanh Hương

Ngày đăng: 25/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục