HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng

 

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Sau 05 năm thực hiện, Cuộc vận động đã tạo sự đoàn kết tập trung xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động thiết thực. Sau 05 năm thực hiện, cuộc vận động đã tạo sự đoàn kết tập trung xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn, MTTQ các cấp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau về giống, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống như: Mây tre đan, may mặc xuất khẩu, mô hình chăn nuôi tổng hợp xã Quang Sơn, khai thác đá, cát sỏi, kinh doanh dịch vụ tầu thuyền xã Sơn Đông, mô hình một lúa một cá xã Đồng Ích, Tiên Lữ; phát triển đồi rừng xã Ngọc Mỹ, Liễn Sơn; phát triển trồng rau sạch xã Xuân Lôi, Liên Hòa; trồng cây Bí đỏ xã Đồng Ích, Ngọc Mỹ; Thanh Long ruột đỏ ở xã Vân Trục, Xuân Hòa… góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế, tăng số hộ khá, giàu trên toàn huyện.

Để tạo sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong đoàn kết, đồng tình với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBMTTQ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng… Qua đó đã có nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhiều cách làm hay, phát huy sự vào cuộc của người dân, tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội hóa, thu hút sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong 5 năm toàn huyện có 1.638 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố tiêu biểu như: Mô hình Thanh Long ruột đỏ ở xã Ngọc Mỹ, Vân Trục, nuôi lợn xã Quang Sơn, nuôi cá ở Thái Hòa, Văn Quán, Tiên Lữ, dịch vụ tầu thủy xã Sơn Đông…

Song song với phát triển kinh tế đồng thời đảm bản an sinh xã hội, huyện Lập Thạch đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào như: Ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo, các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo để kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm chất độc hóa học… Qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Kết quả trong 05 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động được 2.421 triệu đồng (Cấp huyện là 825 triệu đồng, cấp xã là 1.596 triệu đồng); đã trích quỹ “Vì người nghèo” huyện chi 698 triệu đồng, chi quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết; nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,48%; thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2021 là 79 triệu/năm.

Cùng với đó, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo thường xuyên được quan tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh, bão lũ được hơn 12 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phòng, chống đại dịch Covid-19, MTTQ huyện kêu gọi vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ, chia sẻ, chung tay góp sức bằng các nguồn lực, nhất là trang thiết bị, vật tư y tế hoặc bằng tiền để thực hiện mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19. Kết quả, đến nay toàn huyện đã ủng hộ được hơn 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật như: Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, bộ quần áo bảo hộ, mũ chắn... trị giá trên 1 tỷ đồng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, nhiều địa phương đã có cách làm thiết thực và hiệu quả. Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tăng cường đoàn kết, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, nhất là xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 19/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục