QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Lập Thạch sẵn sàng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 cấp huyện

 

Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, phẩm chất, văn hóa để phục vụ Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Lập Thạch đã triển khai kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 cấp huyện. Theo đó, công tác khám tuyển sẽ thực hiện từ ngày 22/11 - 01/12/2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lập Thạch với các nội dung như: Thực hiện xét nghiệm HIV-Ma túy cho 100% công dân qua khám tuyển đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2022; dự kiến sẽ khám tuyển cho 650 công dân.

Để làm tốt công tác khám tuyển đợt này, huyện Lập Thạch tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân và các thông tư, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, để công dân hiểu và nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm trong Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng thời tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định cho thành viên đoàn khám sức khỏe trong quá trình khám đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. 

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 19/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục