HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xuân Lôi xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lôi đã xây dựng, triển khai được nhiều phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập, duy trì và củng cố, nhân rộng được nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; mô hình tự quản về môi trường của chi hội Cựu Chiến binh; mô hình thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh niên; mô hình “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon” của Hội Phụ nữ… Tiêu biểu trong đó phải kể tới mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và mô hình “Nuôi lợn rừng - phát triển kinh tế trang trại” của hộ gia đình đảng viên Nguyễn Thị Hồng được xã thực hiện xây dựng trong năm 2021.

Qua đánh giá cho thấy, các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Xuân Lôi đã gắn việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và những việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên, nhân dân nhờ đó tạo hiệu ứng tích cực. Đặc biệt, xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã bước đầu có những chuyển biến rõ nét, nêu cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, làm việc nhiệt tình, thái độ ân cần được nhân dân tin tưởng đánh giá cao. 


Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập, duy trì và củng cố, nhân rộng được nhiều mô hình tiêu biểu

Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác, trên cơ sở định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đó là việc làm được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lôi thực hiện trong thời gian tới, đồng thời quan tâm, động viên khích lệ các mô hình tiêu biểu trên địa bàn xã từ đó nhân rộng các mô hình có cách làm hay sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

 

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 12/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*