XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lập Thạch ra mắt mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Triệu Đề

 

Nhằm góp phần hỗ trợ xã Triệu Đề sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  Chiều ngày 11/11/2021,  Hội Phụ nữ huyện Lập Thạch phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trao 55 cặp thùng đựng rác, mỗi cặp gồm 1 thùng rác vô cơ và 1 thùng rác hữu cơ cho Hội Phụ nữ xã Triệu Đề và tổ chức ra mắt Mô hình điểm “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình tại thôn Tân Tiến.

Theo đó, 55 cặp thùng đựng rác được bà con thôn Tân Tiến, thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của xã Triệu Đề phân bổ tại các tuyến đường của thôn. Tại đây, người dân trong thôn được tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong thôn nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường sạch, đẹp bằng cách tự giác phân rác thải tại nguồn và bỏ rác đúng nơi quy định; giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình.


Phân bổ thùng đựng rác tại các tuyến đường

Mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày từ gia đình, giảm thiểu tổng lượng rác ra môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời góp phần cùng sớm về đích xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.

Thanh Hương

Ngày đăng: 12/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục