THỜI SỰ TỔNG HỢP

Lập Thạch tham dự học tập quán triệt các quy định hướng dẫn của Trung ương và của BTV Tỉnh ủy

 

Sáng ngày 11/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành đoàn thể. Dự tại điểm cầu huyện Lập Thạch có đồng chí Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch; các đồng chí TT Huyện ủy, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thời gian vừa qua, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Đối với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh, Đồng chí Lê Duy Thành đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần tự giác, tiếp thu đầy đủ các nội dung của từng văn bản, nhất là những điểm mới trong các quy định, hướng dẫn; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung cơ bản và những điểm mới trong các quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; về những điều đảng viên không được làm; việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Kết luận số 21, Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh quán triệt nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh yêu cầu sau hội nghị, các huyện thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần sớm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo quy định, trong đó tập trung nghiên cứu kỹ những vấn đề mới, các điểm mới đã được Trung ương bổ sung, sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Đối với các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn để sớm triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa và triển khai các quy định, kết luận tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Anh yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo UBKT cùng cấp phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng rà soát nội dung, chương trình công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ để tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp về nội dung, đối tượng kiểm tra.

Thanh Hương

Ngày đăng: 12/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục