KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Nhiều giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo việc rà soát, phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết tháng 10/2021, huyện Lập Thạch đã giải ngân được 225.846 triệu đồng, đạt 60% so với kế hoạch vốn do huyện quản lý; giải ngân 27.507 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch nguồn vốn tỉnh giao; đã giải ngân 59.263 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch đối với nguồn vốn do xã quản lý. Ước hết năm 2021 vốn được giao sẽ giải ngân hết, đạt 100% kế hoạch giao.

Công tác đấu thầu được huyện chú trọng, trong năm 2021, Lập Thạch có 22 công trình dự kiến khởi công mới (không bao gồm công trình cấp xã làm chủ đầu tư), tính đến hết tháng 10/2021 đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 13 dự án với tổng giá gói thầu được duyệt là hơn 383 tỷ đồng. Thực hiện phê duyệt quyết toán cho 9 dự án với giá trị quyết toán hơn 71 tỷ đồng… Đồng thời, huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với giải quyết dứt điểm công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong vùng dự án để sớm có đất sạch bàn giao cho các đơn vị thi công...

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện đầu tư công trên địa bàn, huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm hữu hiệu để thực hiện dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Theo đó, năm 2022 huyện Lập Thạch có tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 190.224 triệu đồng, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương (NS huyện): 190.224 triệu đồng; vốn tập trung là 130.224 triệu đồng; nguồn thu từ đất: 60 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 2022 đề ra, thời gian tới, UBND huyện tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư được giao, chỉ khởi công công trình khi có nguồn vốn đảm bảo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành… Tích cực tổ chức bán đấu giá để tạo nguồn chi đầu tư phát triển. Tăng cường chỉ đạo công tác GPMB, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường cho người dân. Rà soát, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực đảm bảo nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB; tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 11/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*