KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân

 

Để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, những năm qua, huyện Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Lập Thạch đã và đang giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Để thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, thời gian qua, huyện Lập Thạch đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi đất trồng các loại cây hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao. Thống kê năm 2021 cho thấy, có 70% diện tích được gieo trồng giống lúa chất lượng cao dần thay thế giống lúa truyền thống; trên 90% thực hiện cơ giới hóa trong các khâu làm đất bằng máy, trên 80% diện tích thực hiện thu hoạch bằng máy; huyện đã xây dựng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, có liên kết và bao tiêu sản phẩm hướng tới nền nông nghiệp sạch giá trị kinh tế cao tại xã Đồng Ích.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn huyện có bốn sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm OCOP là: Thanh long ruột đỏ, tương nếp Tiên Lữ, xúc xích Bình Minh và thịt lợn quế Bình Minh; Thực hiện Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất Thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ tại huyện Lập Thạch. Đến nay Chương xây dựng 10km đường giao thông nội vùng đã trồng mới đủ diện tích được duyệt là 200 ha, hỗ trợ xong các nội dung trụ bám, giống, phân bón cho người dân và HTX, đạt 100% KH; cải tạo 59,713 ha/100ha đạt 59,91% KH; hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt  cho 114,8 ha; xây dựng được 9 vùng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) với tổng diện tích 38,42 ha (Vân Trục: 14,52 ha, Ngọc Mỹ: 5,9 ha, Quang Sơn: 6,9 ha, Xuân Hòa: 11,1 ha); thành lập được 5 HTX, trong đó đã có 03 HTX chính thức đi vào hoạt động (Ngọc Mỹ, Hợp Lý và Xuân Hòa); đồng thời tổ chức tham gia được 03 hội chợ ở các tỉnh phía Bắc là Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ... Tiếp tục thực hiện ứng dụng tiến bộ KHKT và diện tích nuôi thâm canh được áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện, các giống cá mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất; diện tích nuôi thâm canh được áp dụng rộng rãi như mô hình nuôi Cá rô phi đơn tính, mô hình nuôi cá Chép, mô hình nuôi cá lồng tại sông Phó Đáy, xã Thái Hoà, tại đập Đồng Mồ, xã Liễn sơn và nuôi cá chép giòn, trắm giòn tại xã Thái Hòa đã được nhân dân tiếp tục phát triển...  Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện đạt trên 800ha, sản lượng thủy sản ước đạt 1.210 tấn, tăng 10,5 tấn SCK. Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện về trồng trọt năng suất, sản lượng đều cao hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là về cây lúa, năng suất vụ mùa đạt 60,68tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha so với cùng kỳ.

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nên giá trị và hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích đất được nâng lên rõ rệt. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển cơ cấu, bố trí cây trồng một cách hợp lý; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả đồng thời huyện tăng cường công tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất nông nghiệp.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 09/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*