ĐANG MỜI THẦU

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch)

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211016933 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211010628

Tên KHLCNT

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch) đi trung tâm huyện Sông Lô và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn tăng thu NSNN tỉnh năm 2014 là 120.000 triệu đồng; nguồn vốn dành cho công trình trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 là 310.000 triệu đồng

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

07/10/2021 10:15

Đến ngày

17/10/2021 10:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

17/10/2021 10:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

5.719.096.000 VND (Năm tỷ bảy trăm mười chín triệu chín mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

Ngày đăng: 13/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục