THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công nhận 8 nghề đạt tiêu chí "Nghề truyền thống Vĩnh Phúc”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc”.

Theo quyết định của UBND tỉnh, 8 nghề được công nhận danh hiệu đạt tiêu chí “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc” thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, mỗi huyện có 3 nghề truyền thống; huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên mỗi địa phương có 01 nghề truyền thống được công nhận, cụ thể như sau:

1.  Nghề bánh cuốn, bún truyền thống, thôn Hoà Loan, xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường;

2. Nghề bánh cuốn, bún truyền thống, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường;

3. Nghề đậu Rùa truyền thống, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường;

4. Nghề tương truyền thống, thôn Quang Trung, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch;

5. Nghề cá thính truyền thống, thôn Minh Trụ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch;

6. Nghề bánh gạo rang truyền thống, thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch;

7. Nghề cháo se, bánh hòn truyền thống, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên;

8. Nghề Tương Khả Do truyền thống, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên.

Mỗi nghề được công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Vĩnh Phúc” được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận kèm theo tiền hỗ trợ là 5.000.000 đồng. UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện trao Bằng công nhận và tiền hỗ trợ cho các địa phương có nghề truyền thống được công nhận.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 08/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*