VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch chung tay chăm sóc người cao tuổi

 

Nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Huyện Lập Thạch đã có nhiều hoạt động để động viên, khích lệ người cao tuổi trên địa bàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam "Tuổi cao - Gương sáng".

Để chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, huyện Lập Thạch tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể , chính quyền địa phương thực hiện rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi đang hưởng chính sách an sinh xã hội cải thiện đời sống; tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nguồn lực giúp đỡ đời sống người cao tuổi trên địa bàn huyện… Đồng thời, vận động, tuyên truyền các gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

Nhờ đó nhiều đối tượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi đang hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ giúp đỡ, cải thiện đời sống; các mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được người cao tuổi duy trì có hiệu quả ở cơ sở.

Bằng những việc làm hiểu quả, thiết thực đối với người cao tuổi trên địa bàn huyện, thời gian qua đã động viên, khích lệ người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ngày càng "Xanh, sạch, đẹp". Gương mẫu và tích cực vận động gia đình, cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 05/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục