HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất)

 

Chiều ngày 3/11/2021, HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa  kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phan Tuệ Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường.

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND huyện xem xét thông qua các tờ trình của UBND huyện về một số vấn đề như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh chủ trương thời gian một số dự án đầu tư xây dựng; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ngoài hàng rào phục vụ công nghiệp huyện Lập Thạch. Tuyến từ ĐT.305 đi ĐT.306; về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến đường 24m Bì La -  Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch; việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS thị trấn Hoa Sơn đi tổ dân phố Cộng Hòa; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ tổ dân phố Quảng Khuân đi ĐT.307; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mặt bằng, đường vào vườn ươm giống Thanh long và khu bảo quản sau thu hoạch; xây dựng nhà xưởng và mua trang thiết bị bảo quản sau thu hoạch; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc thời tiết thông minh iMetos, công nghiệp Vietgap điện tử (eVietgap) truy xuất minh bạch thương hiệu Thanh long ruột đỏ; về việc sử dụng số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương để bổ sung dự phòng ngân sách, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Lập Thạch về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch. Đồng thời thông qua báo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Với tinh thần tập trung, dân chủ HĐND huyện đã biểu quyết 10 nghị quyết thông qua tại kỳ họp, đó là các nghị quyết: Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh chủ trương thời gian một số dự án đầu tư xây dựng; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ngoài hàng rào phục vụ công nghiệp huyện Lập Thạch. Tuyến từ ĐT.305 đi ĐT.306; về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến đường 24m Bì La - Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến KCN II Lập Thạch; việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ Trường THCS thị trấn Hoa Sơn đi tổ dân phố Cộng Hòa; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ tổ dân phố Quảng Khuân đi ĐT.307; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mặt bằng, đường vào vườn ươm giống Thanh long và khu bảo quản sau thu hoạch; xây dựng nhà xưởng và mua trang thiết bị bảo quản sau thu hoạch; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc thời tiết thông minh iMetos, công nghiệp Vietgap điện tử (eVietgap) truy xuất minh bạch thương hiệu Thanh long ruột đỏ; về việc sử dụng số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương để bổ sung dự phòng ngân sách, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Lập Thạch về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị:  Sau kỳ họp này, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng quy định. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết HĐND huyện đã phê duyệt.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 04/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục