THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn

Sáng 28/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Dự và giải trình các nội dung có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 32 cụm công nghiệp, tổng diện tích trên 689,9ha. Tính đến hết tháng 8/2021, Vĩnh Phúc đã hình thành và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng 16/32 cụm công nghiệp, diện tích trên 423,9ha, đạt 61,5%, thu hút 516 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm ổn định cho gần 6.000 lao động.

Để đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, những năm qua, cùng với thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách riêng nhằm hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp, hộ gia đình vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 50, ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 31 ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021.

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm và tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Nguyên nhân là do công tác quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế, bất cập. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn khó khăn; công tác quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, kinh doanh chưa chặt chẽ; nước thải, chất thải tại các cụm công nghiệp chưa được xử lý dứt điểm…

Tại buổi giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương đã giải trình nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch xây dựng phát triển cụm công nghiệp; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, kinh doanh; các chính sách ưu đãi phát triển cụm theo Nghị định số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Trách nhiệm, hướng xử lý việc xây dựng một số cụm công nghiệp chưa đúng quy hoạch, vi phạm quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chưa xác định được nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất, chưa thu được tiền thuê đất; việc thực hiện các nội dung cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, bảo đảm an ninh trật tự…

Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66 sửa đổi, bổ sung Điều 42 Nghị định số 68 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; phân công, phân cấp nội dung quản lý cho từng đơn vị, bảo đảm tất cả các cụm công nghiệp trên địa bàn phải được quản lý theo quy định. Rà soát lại hệ thống văn bản, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổi sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, các cơ chế chính sách về hỗ trợ, phát triển, quản lý cụm cộng nghiệp. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Quyết định số 998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; tăng cường công tác giám sát, có các giải pháp khắc phục, giải quyết những hạn chế, bất cập về ô nhiễm môi trường trong các cụm công nghiệp, khu dân cư khu vực nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các cụm công nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất quy trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp, hướng dẫn thanh, quyết toán cho chủ đầu tư.

Cùng với đó, tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt các cụm công nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 35, Quyết định số 32 của UBND tỉnh về chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật trong thẩm định, phê duyệt và quản lý sau quy hoạch đối với các cụm công nghiệp nhằm bảo đảm các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 28/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục