THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đầu tư công, ngân sách

Ngày 2/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đầu tư công, ngân sách và các dự thảo báo cáo, đề án chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Cho ý kiến vào Đề án Trường Chính trị đạt chuẩn, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ các tiêu chí đã đạt, có khả năng đạt và nhóm các tiêu chí cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, nghiên cứu đề xuất phương án các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành kiêm nhiệm giảng viên thỉnh giảng tại Trường Chính trị; có chính sách trọng dụng nhân tài để thu hút người có chuyên môn, tài năng về làm giảng viên; có cơ chế tạo điều kiện cho giảng viên nhà trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuẩn theo quy định của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh quan điểm tập trung xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo quy định 11 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ các giải pháp để xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Trong đó, tập trung rà soát cơ sở vật chất, phân kỳ đầu tư; có giải pháp nâng cao trình độ đào tạo chuẩn của lãnh đạo nhà trường và các khoa, phòng; nghiên cứu phương án luân chuyển cán bộ để đạt tiêu chí về trình độ chuẩn; khuyến khích và kiên quyết yêu cầu cán bộ, giảng viên phải hoàn thiện tiêu chí chuẩn đào tạo về vị trí việc làm.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan giao Trường Chính trị tỉnh thành lập Hội đồng thỉnh giảng, mời cán bộ có kinh nghiệm công tác và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường để thực hiện chuẩn theo quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện Đề án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự thảo Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ổn định giai đoạn 2021-2025, chủ trương về hỗ trợ nguồn vốn cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai một số dự án giai đoạn 2021-2025, chủ trương điều chỉnh và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất thương phẩm tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị tỉnh đẩy mạnh việc phân cấp, tăng tính chủ động cho cấp dưới; rà soát, có đánh giá cụ thể về công tác quản lý, tiến độ thực hiện và việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với từng dự án, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo; đánh giá rõ hơn việc cần thiết điều chỉnh bổ sung vốn mục tiêu cho cấp huyện, cấp xã; việc khai thác các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất. Đồng thời, cần nghiên cứu, bổ sung, ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công cho lĩnh vực giáo dục, y tế trong năm 2022; quan tâm hơn đến công tác đầu tư hạ tầng, cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xây dựng khu luyện tập thể dục thể thao, xây dựng trường học đạt chuẩn mức độ 2.

Kết luận các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về mặt chủ trương và cho biết, quan điểm của tỉnh là luôn chủ động về nguồn lực để hoạch định chiến lược phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; chuẩn bị nguồn lực, phân khai sớm các nguồn lực đầu tư và hạn chế tình trạng chuyển nguồn. Năm 2022 dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp; tính toán phương án kích cầu đầu tư, trong đó thu hút các dự án xã hội hóa về lĩnh vực an sinh xã hội. Về chủ trương điều chỉnh và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, việc bổ sung nguồn vốn cho các địa phương, đơn vị cần bám sát các nghị định của Chính phủ.

Về dự thảo Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ổn định giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc phân cấp phải bảo đảm các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu; bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh.

Đối với Tờ trình thu hồi một số dự án nhà ở, đô thị chậm triển khai, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại các dự án. BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực này.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo rà soát, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên huyện vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình điều chỉnh quy hoạch vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030; Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng trụ sở Công an huyện Bình Xuyên.

Cho ý kiến vào các nội dung này, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công khai các quy hoạch, có lộ trình, thứ tự ưu tiên triển khai quy hoạch các vùng, liên vùng, hướng tới mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch phát triển đô thị tại các địa phương, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, các khu tái định cư, khu vực đất đấu giá. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc chuyển đổi đất rừng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, lập lại quy hoạch phát triển rừng, xác định rõ mốc giới đất rừng, từ đó có giải pháp quản lý bảo vệ đất rừng phù hợp.

Kết luận từng nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện lại báo cáo về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, trong đó tập trung thống kê các đồ án quy hoạch cần loại bỏ cho phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng năm 2020; thống kê sự không thống nhất, thiếu tính hệ thống giữa các quy hoạch, nhất là các quy hoạch thuộc diện Tỉnh ủy cho ý kiến. Rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng công trình; thống kê danh mục các đồ án quy hoạch đã đến kỳ rà soát theo quy định nhưng chưa được thực hiện; danh mục các đồ án quy hoạch cần điều chỉnh. Thống kê chi tiết các đồ án đã được điều chỉnh, đánh giá hiệu quả điều chỉnh; đánh giá, phân tích chi tiết các ưu, nhược điểm của công tác quy hoạch, hoàn thành báo cáo chậm nhất trong tháng 12/2021 và báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Trước mắt, UBND tỉnh đề xuất xử lý những vấn đề khác biệt giữa kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc vừa được Chính phủ phê duyệt với các định hướng của tỉnh; lập kế hoạch xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng để có lộ trình giải quyết và tiến hành thanh tra trên diện rộng về công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép trên địa bàn, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án. BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận về nội dung này.

Về Tờ trình điều chỉnh quy hoạch vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại trình tự, thủ tục, nội dung điều chỉnh quy hoạch và chỉ tiến hành điều chỉnh các nội dung thuộc trường hợp được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Cân nhắc các nội dung quy hoạch về sân golf và cần xem xét, đánh giá về nhu cầu, tác động của việc xây dựng sân golf đến đất quốc phòng an ninh, môi trường.

Đối với Tờ trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên huyện vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần soát lại trình tự thủ tục các nội dung điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh các nội dung; lưu ý các dự án lớn, quan trọng như các dự án cấp nước, dự án nghĩa trang tập trung, dự án nhà máy xử lý rác thải.

Về báo cáo rà soát, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015-2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh rà soát lại các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng từ năm 2015 đến nay để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện cho thuê môi trường rừng; công khai bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng được duyệt theo quyết định của UBND tỉnh. Giao UBND tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện các thủ tục và đề nghị Bộ cho nhận lại bàn giao diện tích đất rừng quốc gia ở khu vực xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên có đất lâm nghiệp chồng lấn với quy hoạch vườn Quốc gia Tam Đảo. Xác định rõ nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trong quy hoạch để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và phát triển rừng bền vững. Đảng Đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2015 đến nay. MTTQ tỉnh và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân trong thực hiện pháp luật về bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến đất rừng. BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận về nội dung này để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng.

Về Đề án hỗ trợ kết nối, liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, đây là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc, đồng thời khai thác tốt các thế mạnh, nguồn nguyên liệu sản xuất của tỉnh phục vụ các doanh nghiệp FDI, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Riêng Báo cáo, phân tích chỉ số chuyển đổi số năm 2020 của Vĩnh Phúc, BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế các chỉ số thành phần nêu trong báo cáo. Tập trung cải thiện chỉ số chuyển đổi số trong năm 2021-2022 và các năm tiếp theo. Xem xét, xây dựng đề án nâng cao chỉ số này, phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc nằm trong top 10 cả nước về chỉ số chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng dịch vụ công mức độ 3,4; ban hành chỉ số đánh giá chuyển đổi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các dự án phát triển hạ tầng số, nền tảng số bằng ngân sách tỉnh, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng trung tâm điều hành tỉnh, hệ thống an ninh mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan và có các hợp tác với các Tập đoàn lớn để thuê các ứng dụng dùng chung.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình liên quan đến lĩnh vực giáo dục; việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 02/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục