HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lập Thạch thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3

 

Ngày 01/11/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lập Thạch tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Tại hội nghị, sau khi nghe các phòng, ban chuyên môn UBND huyện báo cáo các nội dung, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thẩm tra Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; Tờ trình và dự thảo nghị quyết; Báo cáo phương án cắt giảm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 và điều chỉnh, bổ sung phân bổ ngân sách năm 2021; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phân bổ nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng; Tờ trình và dự thảo nghị quyết; Tờ trình, dự thảo nghị quyết thu hồi vốn đầu tư công 2021 của dự án khó triển khai.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, các thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị làm rõ một số nội dung như: Việc quy hoạch khu du lịch ở xã Vân Trục và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của quy hoạch sử dụng đất ở trên địa bàn huyện thời kỳ 2021 – 2030...

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Trương Văn Quang, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lập Thạch đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Ban giám sát để hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3, khóa XIX sắp tới.

Thanh Hương

Ngày đăng: 02/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục