HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thường trực HĐND huyện họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng ngày 29/10/2021, Thường trực HĐND huyện Lập Thạch họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đào Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; các đồng chí là trưởng, phó các Ban HĐND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Quản lý DAĐTXD&GPMB.

 

Dự kiến thống nhất kỳ họp thứ 3, HĐND huyện sẽ diễn ra vào ngày 03/11/2021, tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ngoài hàng rào phục vụ CN huyện Lập Thạch, tuyến từ ĐT.305 đi ĐT.306; tờ trình sử dụng sổ cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương để bổ sung dự phòng ngân sách; tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc thời tiết thông minh; tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây mặt bằng đường vào vườn ươm giống Thanh long và khu bảo quản sau thu hoạch; tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường giao thông huyện Lập Thạch, tuyến đường 24m Bì La - Lập Thạch đến KCN II Lập Thạch; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh thời gian thực hiện của một số dự án; quyết định chủ trương đầu tư của một số dự án và các nội dung quan trọng khác liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của huyện.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) của HĐND huyện, Thường trực HĐND đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cần nâng cao chất lượng chuẩn bị các báo cáo, dự thảo, tờ trình tại kỳ họp đảm bảo thời gian, đúng quy trình theo quy định của pháp luật; phân công các Ban HĐND thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình… trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong công tác chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị nội dung trình bày tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 01/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục