HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết 36 /NQ-HĐND của HĐND huyện về công tác bảo vệ môi trường tại xã Đồng Ích

 

Sáng ngày 27/10/2021, Đoàn giám sát của TT HĐND huyện có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết số 36 của HĐND huyện về công tác bảo vệ môi trường tại xã Đồng Ích. Đồng chí Đào Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện các chính sách pháp luật và Nghị quyết 36 của HĐND huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Đồng Ích thời gian qua cho thấy, công tác thu gom, xử lý rác thải được tổ hợp VSMT thực hiện thường xuyên. Trên địa bàn xã có 7 bãi rác tại 7 thôn dân cư có tổng diện tích 2.145m2; xã có 7 tổ VSMT với 15 công nhân thực hiện thu gom, vận chuyển rác từ hộ gia đình tới bãi tập kết rác của các thôn; có đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác thu gom rác thải; hệ thống mương thoát nước thải được đầu tư xây dựng đạt tỷ lệ 83,8% góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 53,7%; các hoạt động thu chi cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa phương cơ bản đảm bảo chi theo quy định của nhà nước…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị UBND xã Đồng Ích làm rõ một số nội dung trong thực hiện công tác BVMT trên địa bàn xã như: công tác lãnh chỉ đạo các văn bản của cấp trên về công tác BVMT; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể khu dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường địa phương; đánh giá hình thức hoạt động của các mô hình thu gom rác thải trên địa bàn xã; thực trạng, tiến độ quy hoạch xây dựng các bãi rác tập trung trên địa bàn; thực trạng xử lý, việc phân loại rác thải trên địa bàn xã…

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đào Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác BVMT trên địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết 36/NQ-HĐND của HĐND huyện và các chính sách pháp luật khác của xã Đồng Ích, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới xã cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới mỗi người dân trên địa bàn xã; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, hội trong BVMT tại khu dân cư; xã đưa ra giải pháp cụ thể đối với những bãi rác quá tải tại các thôn dân cư; tích cực tuyên truyền người dân thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 28/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục