THỜI SỰ TỔNG HỢP

Xuân Lôi thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh

 

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và  Nghị quyết 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giúp xã Xuân Lôi tinh gọn bộ máy cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, đồng thời chọn lọc lại được những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo, khắc phục tình trạng đùn đẩy trong thực thi nhiệm vụ trên địa bàn xã.

Thi công mở rộng đường 305 đoạn Xuân Lôi đi thị trấn Lập Thạch

Xã Xuân Lôi có 12 thôn với 2.112 hộ, có 7.047 nhân khẩu, Đảng bộ xã có 528 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và NQ số 22 của HĐND tỉnh, xã đã tinh giảm số cán bộ không chuyên trách xã từ 22 người giảm 14 người còn 8 người; cán bộ không chuyên trách thôn từ 156 người giảm 91 người còn 65 người; tiến hành sáp nhập 2 thôn Nghĩa An và Tiền Phong  thành thôn Nghĩa An.  Thực hiện tinh giảm biên chế, xã đã bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã để giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn. Ở cấp xã, hiện Xuân Lôi có tổng số 27 chức danh không chuyên trách cấp xã; ở cấp thôn có 14 chức danh KCT ở một thôn, với 60 người đảm nhận các chức danh không chuyên trách trên tổng số 12 thôn.

Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn được xã Xuân Lôi thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy, UBND xã thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, tổ chức họp làm việc với Ban chi ủy các thôn… Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22/NQ-HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Đảng ủy xã  đón nhận 01 đồng chí Huyện ủy viên về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã,  thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã về làm Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề.

Thực hiện cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng gắn với trách nhiệm và hiệu quả đóng góp của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Lôi thực hiện theo đúng quy định. Sau đào tạo 100% cán bộ, công chức đều phát huy được hiệu quả trong công tác được giao.

Thực hiện việc đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức hàng năm được Đảng ủy, chính quyền xã đổi mới theo phương pháp đánh giá khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Qua đó, chất lượng đánh giá, nhận xét đánh giá cán bộ công chức, viên chức được nâng lên. Hàng năm cán bộ, công chức xã đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Để việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và  Nghị quyết 22/NQ-HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, xã Xuân Lôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 16/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục