THỜI SỰ TỔNG HỢP

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các cơ quan thuộc Khối Nội chính thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo, giữ vững quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; về công tác tòa án, kiểm sát. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan khối nội chính của huyện, quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Huyện ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Lực lượng Công an huyện bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống dịch Covid-19... Đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. 9 tháng đầu năm, công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết xong 130/158 tin báo tố giác tội phạm (đạt 83%), điều tra làm rõ 29/32 vụ phạm pháp hình sự (đạt 90,6%) với 64 đối tượng; bắt 24 vụ về ma túy = 46 đối tượng; bắt 17 vụ đánh bạc với 79 đối tượng; phát hiện 19 vụ, việc với 24 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật kinh tế.

Ban CHQS huyện duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Phối hợp cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch. Tổ chức luyện tập động viên năm 2021, thực hành bàn giao QNDB tham gia huấn luyện, diễn tập tại E9, F304 quân số 171/171 đồng chí.  

Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 130/158 tin báo tố giác tội phạm (đạt 83%); thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xử lý xong 74/93 vụ án hình sự (đạt 78%). Trong giai đoạn truy tố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 61/63 vụ án hình sự (đạt 89%). Ngoài ra, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử xong 62/65 vụ án hình sự. Các quyết định xử lý của VKS đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và bảo đảm thời hạn theo quy định.

Tòa án nhân dân huyện giải quyết và xét xử 362/406 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,2%. Thi hành án dân sự thụ lý tổng số 855 việc; tổng số tiền thụ lý hơn 30,6 tỷ đồng; đã thi hành xong 454 việc = 2.113.592.000 đồng; đình chỉ 4 việc = 272.350.000 đồng; số còn phải thi hành án 393 việc = 28.216.202.000 đồng.

Phòng Tư pháp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc, các khiếu kiện hành chính liên quan đến đất đai, dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; công tác quản lý hộ tịch, chứng thực được triển khai kịp thời.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC được thực hiện tốt. 9 tháng đầu năm đã tiến hành thanh tra 12 cuộc (thanh tra theo KH 11 cuộc; thanh tra đột xuất 01 cuộc); toàn huyện tiếp 572 lượt (tăng 35 lượt); tổng 75 đơn thư, trong đó: Kỳ trước chuyển sang 16 đơn, tiếp nhận trong kỳ 59 đơn (giảm 135 đơn SCK), số đơn đủ điều kiện thụ lý: 69/75 đơn (khiếu nại 4 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn). Đến nay, toàn huyện đã giải quyết xong 49/69 đơn (đạt 71,9%), trong đó: Khiếu nại 3/4 đơn, tố cáo 6/8 đơn, kiến nghị, phản ánh 40/57 đơn. Công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 30/9/2021, đã tổ chức 08 kỳ tiếp dân tại trụ sở Huyện ủy; tiếp 27 lượt công dân và 39 kiến nghị, phản ánh.

Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như: Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mở rộng kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. 9 tháng đầu năm chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 11/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục