XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Nhng năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sn xut kinh doanh gii” gn vi xây dng nông thôn mi được Hi Nông dân huyn Lp Thch trin khai sâu rng. T đó phát huy tính năng động, sáng to trong lao động, sn xut ca hi viên nông dân, góp phn thúc đẩy sn xut, kinh doanh đạt hiu qu cao.

Mt trong nhng ni dung được các cp Hi Nông dân trong huyn đẩy mnh thc hin trong phong trào nông dân tham gia xây dng nông thôn mi sut thi gian qua, đó là: Hi viên nông dân tích cc tham gia ci to vườn tp xây dng nông thôn mi nâng cao, kiu mu trên địa bàn, nht là đối vi 2 xã Thái Hòa và Triu Đề. Tính đến hết tháng 8/2021, Hi Nông dân xã Thái Hòa đã vn động 183 gia đình hi viên tiến hành ci to vườn h; tiến hành trng hoa ven đường ti 12 thôn dân cư vi 7.740m; thc hin chăm sóc, qun lý 2.320m cây xanh ven đường liên thôn Hi Nông dân xã Triu Đề vn động hi viên trng mi 2km cây bóng mát trên trc đường liên xã, liên thôn; phi hp huy động 958 ngày công v sinh đường làng ngõ xóm; huy động 178 lượt xe đổ rác và đất đá; 97 gi máy múc, đổ 42 xe đất để trng 3,5 km cây hoa ven đường ti các tuyến đường liên trc thôn...

Gn xây dng nông thôn mi vi phong trào nông dân sn xut kinh doanh gii, hàng năm, Hi Nông dân huyn ch động phi hp vi các ngành chc năng m các lp tp hun chuyn giao tiến b khoa hc k thut cho nông dân; xây dng nhiu mô hình phát trin kinh tế nông nghip; vn động hi viên nông dân chuyn đổi cơ cu cây trng, vt nuôi, đầu tư có trng đim, phù hp vi thc tế ca h gia đình. Hi cũng còn làm tt vai trò cu ni gia Ngân hàng Chính sách Xã hi vi hi viên, to điu kin để bà con tiếp cn được ngun vn vay đầu tư phát trin, nhân rng có hiu qu  6 mô hình nuôi dê đem li hiu qu kinh tế cao; tiếp tc duy trì và phát trin các mô hình Thanh long rut đỏ Vân Trc; Xuân Hòa, Ngc M, Hp Lý, Quang Sơn...; Mô hình nuôi ln siêu nc quy mô công nghip Quang Sơn; Hp Lý...

Trong thi gian ti, Hi Nông dân huyn tiếp tc đổi mi ni dung và phương thc hot động, nâng cao cht lượng hot động ca các cơ s Hi; đồng thi tiếp tc đẩy mnh thc hin có hiu qu phong trào nông dân thi đua sn xut kinh doanh gii; vn động cán b, hi viên nông dân tích cc tham gia xây dng cơ s h tng nông thôn. Qua đó, góp phn cùng cp y, chính quyn địa phương thc hin thng li Chương trình xây dng nông thôn mi địa phương.

Ngc Tho

 

Ngày đăng: 28/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục