HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch bồi dưỡng chính trị năm 2021 cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục

 

Ngày 20/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp vối Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch tổ chức bồi dưỡng chính trị năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) ngành giáo dục huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, 175 CBQL từ bậc học mầm non đến THCS của huyện Lập Thạch được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Một số điểm mới, nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... gắn với tình hình an ninh - quốc phòng; những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022…

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị giúp đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục huyện Lập Thạch nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Thanh Hương

Ngày đăng: 21/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục