HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

 

Xác định công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy được vai trò tiền phong của của đảng viên là điều kiện cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy trong những năm qua Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy chi bộ nông thôn, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đổi mới sinh hoạt, sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm.

Để tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, phát triển đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì và thực hiện tốt việc phân công các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo định kỳ hàng tháng. thông qua dự sinh hoạt, các đồng chí cấp ủy viên đã giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, đồng thời tham mưu, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy để có biện pháp khắc phục kịp thời và đề ra những biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, đảng viên, cũng như nắm bắt các thông tin ở cơ sở được chắc, được sâu và nhanh, Huyện ủy còn tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, bám sát cơ sở, đặc biệt là đối thoại với quần chúng nhân dân về những vấn đề phát sinh cần giải quyết. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên vào những đề án, kế hoạch nhằm sát với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Lãnh đạo tỉnh, huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề

Hiện nay trong các buổi sinh hoạt ở cơ sở, các chi bộ đã ra đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm, việc tham gia ý kiến cũng sôi nổi hơn, các ý kiến đều sát nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...  Nhóm hộ dân cư nào thuộc khu vực phân công phụ trách của đảng viên mà chưa thực hiện nghiêm túc đều được đưa ra rút kinh nghiệm và biểu dương những khu dân cư làm tốt để các nhóm hộ dân cư khác học tập và làm theo. Chính vì vậy mà các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà chi bộ thống nhất đề ra đều hoàn thành và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân. Có được kết quả trên, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy đã thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân, vận động, thuyết phục và phát huy được quyền và nghĩa vụ của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể nói với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh mà đội ngũ đảng viên được khẳng định, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Từ đó tạo khí thế và động lực mới để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Hương

Ngày đăng: 20/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục