HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học và làm theo gương Bác ở Chi bộ thôn Đông Lai

 

Thời gian qua, Chi bộ thôn Đông Lai, xã Bàn Giản luôn coi trọng việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Thôn Đông Lai có 219 hộ, 719 nhân khẩu; chi bộ thôn có 49 đảng viên. Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung của Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với phương châm “Làm công không bỏ nông để phát triển kinh tế”, chi bộ đã tích cực chỉ đạo nhân dân tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực duy trì trồng cây vụ đông như: Ngô, khoai, bí… nhằm khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang không canh tác. Hiện toàn thôn có 12ha diện tích trồng cây bí đỏ vụ đông mang lại hiệu quả cao. Thu nhập của người dân trong thôn không ngừng được nâng lên, bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua Chi bộ thôn Đông Lai đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong thôn đã hiến 512m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, hiến 320m2 mở rộng đường giao thông nội đồng, đóng góp để bê tông hóa 475m đường giao thông nông thôn. Nhiều đảng viên đã gương mẫu hiến đất, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Cận, bà Trần Thị Hội, bà Nguyễn Thị Chuyền, ông Nguyễn Huy Cương… Trong phong trào xây dựng cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng được 758m cống rãnh. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, 100% hộ dân đã xây dựng được các công trình nhà tắm, nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh; các tổ chức đoàn thể duy trì tự quản, vệ sinh hàng tháng đường làng, ngõ xóm; lắp mới 1.500m đường điện chiếu sáng với kinh phí gần 18 triệu đồng. Đồng thời, đóng góp tu sửa nhà văn hóa thôn, mua sắm trang thiết bị, trùng tu đình, đền, chùa...

Bên cạnh đó, các lễ hội, việc cưới, việc tang của nhân dân trong thôn được tổ chức theo quy ước nếp sống văn hóa, đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển với các CLB bóng chuyền, cầu lông, CLB thơ, văn nghệ. 100% số trẻ trong độ tuổi được đi học. Thôn duy trì hiệu quả các tổ tự quản về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài thường xuyên các dòng họ, gia đình quan tâm động viên khích lệ, điển hình như: Dòng họ Trần Văn, Nguyễn Văn… Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn được nhân dân phát huy thông qua việc quan tâm, đóng góp, ủng hộ các hoàn cảnh gia đình khó khăn, các quỹ thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo… Hằng năm, trên 90% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn đạt thôn văn hóa.

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 20/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*