HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội Chữ thập đỏ huyện Lập Thạch với công tác từ thiện, nhân đạo

 

Bng s đoàn kết, n lc, quyết tâm ca cán b và hi viên, Hi CTĐ huyn Lp Thch đã trin khai nhiu hot động thiết thc, ý nghĩa, giúp đỡ nhng người nghèo khó, người d b tn thương hòa nhp vi cng đồng. Qua đó làm tt công tác an sinh xã hi và góp phn đáng k vào công cuc phát trin kinh tế xã hi ca địa phương.

Được thành lp t năm 1992, Hi CTĐ huyn Lp Thch đã da vào cng đồng và phi hp vi t chc, cá nhân thc hin v cu tr khn cp, tr giúp nhân đạo; chăm sóc sc khe; sơ cp cu ban đầu; hiến máu nhân đạo  Để thc hin tt các nhim v trên, Hi đã ch động tham mưu cho cp y, chính quyn ban hành các văn bn lãnh đạo, ch đạo trin khai thc hin ngh quyết liên quan đến hot động nhân đạo, t thin. Bên cnh đó, Hi còn ch động phi hp vi y ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn th t chc nhiu hot động: kho sát các đối tượng có hoàn cnh khó khăn, thăm nm nhu cu cn tr giúp ca các đối tượng khó khăn, tham gia BCĐ các hot động ca Hi, trc tiếp tham gia đoàn đi vn động kêu gi các t chc, cá nhân ho tâm; đi thăm hi, động viên, tng quà cho các đối tượng khó khăn; phi hp xây nhà, khám bnh, chăm sóc sc khe, phc hi chc năng, trang b các dng c chnh hình, cp xe lăn, xe lc, máy tr thính, m tim, vá st môi h hàm ếch cho các đối tượng khuyết tt có hoàn cnh đặc bit khó khăn, đối tượng d b tn thương trong xã hi. Chính vì vy mà nhim k 2016-2021, Hi đã phát trin c v s lượng và cht lượng hi viên. Đến nay toàn huyn có 24 cơ s Hi, trong đó khi xã, th trn 20, trường hc 4;  tng s chi hi: 267 chi hi, 5.600 hi viên tham gia sinh hot thường xuyên, tình nguyn viên: 197, thanh thiếu niên CTĐ: 25.812. Các cp Hi đều có đội tình nguyn viên CTĐ và Ban vn động xây dng qu nhân đạo.

Phát huy truyn thng Thương người như th thương thân ca dân tc, Hi Ch thp đỏ các cp huyn Lp Thch đã ch động, ng phó nhanh, huy động mi ngun lc cu tr cho nhng đối tượng khó khăn khi có ri ro, biến c đột xut xy ra. Trong nhim k qua, Hi Ch thp đỏ huyn Lp Thch tp trung vào các đợt trng đim như: Phong trào Tết vì người nghèo và nn nhân cht độc da cam; Tháng nhân đạo;  thc hin cuc vn động Mi t chc, mi cá nhân gn vi mt địa ch nhân đạo; Chiến dch cu đói giáp ht; t chc các đợt thăm hi, tng quà, tr cp khó khăn vào các ngày k nim, ngày l, tết hàng năm. Kết qu Tết vì người nghèo và nn nhân cht độc da cam nhim k 2016-2021,  Hi CTĐ các cp huyn Lp Thch đã phi hp t chc vn động tr giúp và trao tng 12.745 sut quà tết, tr giá 7.066.000.000đ. Phi hp tiếp nhn và trao 150 chiếc chăn m tr giá 67.500.000 do t chc Pamwk Hàn Quc tài tr; vn động kêu gi các nhà ho tâm h tr cho gia đình bà Nguyn Th Sính, xã Bàn Gin  được tng s tin là 339.000.000đ và 6 t go cùng nhiu quà bng hin vt; gia đình anh Hp, xã Đồng Ích s tin là 115.200.000đ cùng nhiu quà bng hin vt; gia đình ch Minh, xã Đồng Ích s tin 16.000.000đ; Hi Ch thp đỏ thôn Vinh Hoa, xã T Du kêu gi vn động và trao tng cho h gia đình ông Trn Văn Thường h nghèo có hoàn cnh đặc bit khó khăn trên địa bàn s tin 10.200.000đ. Tiếp nhn và trao 20 chiếc giường g cho các h nghèo có hoàn cnh đặc bit khó khăn tr giá 140.000.000đ do Công ty tư vn xây dng ĐCC tài tr.

Thc hin Cuc vn động Mi t chc, mi cá nhân gn vi mt địa ch nhân đạo. Hi đã đổi mi phương thc hot động Hi theo hướng va vn động cán b, hi viên, thanh thiếu niên, tình nguyn viên Ch thp đỏ đảm nhn giúp đỡ đối tượng, va ch động, tích cc vn động các t chc, cá nhân tr giúp đối tượng theo tinh thn Cuc vn động. Nhim k qua, Hi đã rà soát và lp h sơ được 1.852 địa ch nhân đạo, qua đó thc hin vai trò cu ni, điu phi ca Hi trong hot động nhân đạo. Hi đã phi hp vi Hi Ch thp đỏ tình người Hà Ni h tr kinh phí làm nhà cho 09 h nghèo các xã: Xuân Hòa, Ngc M, Xuân Lôi ca Chi hi tán tr Ch thp đỏ tình người Hà Ni h tr vi s tin: 8 h mi h 40.000.000đ, 01 h 50.000.000; Hi CTĐ tnh h tr 09 h mi h 10.000.000, tng là 90.000.000; Hi CTĐ huyn h tr 9 h mi h 2.000.000, tng 18.000.000đ. Tng tr giá 478.000.000đ. H tr kinh phí xây nhà Ch thp đỏ cho h bà Hà Th Huyên, xã T Du tr giá 61.500.000, trong đó Hi Ch  thp đỏ tnh 50.000.000đ, Hi CTĐ huyn 2.000.000 và Công ty Đầu tư và Phát trin Gch Quang Minh tài tr 1,5 vn gch tr giá 9.500.000đ. Ngoài ra, Hi còn t chc tiếp nhn và trao tin h tr xây nhà Ch thp đỏ cho 02 gia đình xã Thái Hòa và Vân Trc mi h 50.000.000đ do Ngân hàng Nông nghip và PTNT Vit Nam chi nhánh Vĩnh Phúc tài tr, trao tng 170m2 gch lát nhà cho 02 h do Tp đoàn Prime tài tr. Hi Ch thp đỏ huyn h tr mi h 2.000.000đ. Tiếp nhn và trao tin h tr xây nhà Ch thp đỏ cho các gia đình khó khăn Phi hp vi các t chc tng s tiết kim cho h có hoàn cnh đặc bit khó khăn và hc sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyn

Song song vi đó, công tác cu tr xã hi, hot động công tác phòng nga, ng phó thm ha; công tác chăm sóc sc kho; công tác tuyên truyn vn động hiến máu tình nguyn và công tác vn động ngun lc đã đạt được kết qu thiết thc trong công tác ca Hi CTĐ. Trong 5 qua, toàn huyn đã có trên 5.000 người đăng ký hiến máu, trong đó có 3.250 người đủ điu kin hiến máu và ly được 2.527 đơn v máu an toàn.

Có th nói vi s quan tâm ca cp u, chính quyn các cp, s phi hp cht ch vi các ban, ngành, đoàn th, s tâm huyết, nhit tình, trách nhim ca các b, hi viên, tình nguyn viên Ch thp đỏ các cp, công tác Hi và phong trào Ch thp đỏ đã đạt được nhiu kết qu đáng phn khi. Tng giá tr hot động nhân đạo ca Hi t năm 2016 đến 2021 là 14.676.200.000đ, tăng gp 1,8 ln so vi nhim k trước, được các cp u đảng, chính quyn và nhân dân ghi nhn, liên tc hàng năm được đánh giá là đơn v vng mnh. Hàng năm Hi đều được UBND huyn, Tnh Hi tng Giy khen và Trung ương Hi tng Bng khen.

Thanh Hương

Ngày đăng: 15/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục