THỜI SỰ TỔNG HỢP

Đồng bộ các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng ở Lập Thạch

 

Với quyết tâm không để công tác GPMB ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình dự án, nhất là công trình dự án trọng điểm, thời gian qua, huyện Lập Thạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để gỡ “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giai đoạn 2016 - 2021, huyện Lập Thạch tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 80 dự án thuộc các lĩnh vực như: Giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình điện, các khu, cụm công nghiệp..., trong đó 46 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, 19 dự án do UBND xã làm chủ đầu tư, 03 dự án GPMB các khu, cụm công nghiệp, 12 dự án do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng diện tích cần phải thực hiện GPMB ước tính khoảng 135,93 ha. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác bồi thường, GPMB của huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường, GPMB; yêu cầu bồi thường một số công trình nằm ngoài chỉ giới thu hồi công trình; thắc mắc về đơn giá bồi thường...

Để công tác bồi thường, GPMB triển khai thuận lợi, hiệu quả, huyện Lập Thạch tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác GPMB, thực hiện nghiêm túc trình tự thu hồi đất, bồi thường GPMB, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm. Huyện ủy Lập Thạch đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác GPMB, đưa công tác này vào nghị quyết và chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao. Đồng thời ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Theo đó, tại các địa phương có dự án GPMB, thu hồi đất, cấp ủy cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác GPMB, phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác GPMB, định kỳ giao ban kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm bám sát địa bàn phụ trách để nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc ở cơ sở. Giao UBND huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác GPMB; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình và phương pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GPMB của huyện; đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất.

Bên cạnh đó, huyện Lập Thạch đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; coi trọng, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB, từ đó tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả công tác GPMB của địa phương, đơn vị mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, vận động, giải thích các chế độ, chính sách về bồi thường cho nhân dân hiểu với tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Công tác GPMB được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ ở những thôn có đất dành cho dự án, ban chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phụ trách tuyên truyền tới từng hộ dân, khu dân cư. Phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong công tác GPMB, đặc biệt đảng viên trong gia đình thuộc diện phải GPMB tiên phong đi trước, từ đó tạo sự đồng thuận trong việc nhận bồi thường để GPMB. Hàng năm, huyện lấy tiêu chí GPMB là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; khen thưởng, biểu dương các cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng làm tốt, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân chưa vào cuộc một cách thực sự để thực hiện công tác GPMB.

Lãnh đạo xã Văn Quán tích cực tuyên truyền người dân hiểu rõ về nghĩa vụ, quyền lợi trong công tác GPMB

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự linh hoạt ở từng trường hợp cụ thể, công tác GPMB trên địa bàn Lập Thạch đã đạt được kết quả tích cực. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, huyện quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân ở 09 công trình, dự án; nghiệm thu hoàn thành 06 công trình, thẩm định mới 37 công trình, thẩm định điều chỉnh bổ sung 38 công trình. Nhiều công trình dự án trọng điểm đã đem lại hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân như: Cầu Phú Hậu, Đường từ nút giao Văn Quán đi cầu Phú Hậu, Đường Ngọc Mỹ - Quang Sơn - QL2C (giai đoạn 2), xây dựng khu công viên cây xanh - quảng trường và hệ thống điện chiếu sáng của huyện... Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác GPMB như: Sơn Đông, Văn Quán, Xuân Hòa, Tử Du, Liên Hòa…

Đồng chí Ngô Quang Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Quán khẳng định: Quan trọng nhất là sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành trong công tác GPMB, coi đây là nhiệm vụ chung và phải có trách nhiệm thực hiện. Chỉ khi nào có sự thống nhất, đồng lòng trong hệ thống chính trị thì người dân mới tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

 Thanh Ngân

Ngày đăng: 10/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục