HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa; việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trong các ngày 31/8, 01/9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa; việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng ủy các xã: Ngọc Mỹ, Thị trấn Hoa Sơn, Tiên Lữ.

Qua kiểm tra cho thấy, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã đã sớm ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo đúng quy trình và thời gian; việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cụ thể, rõ ràng theo quy định. Nội dung quy chế đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trên các lĩnh vực; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên; quy định chế độ làm việc, chế độ kiểm tra, giám sát, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức và xây dựng chế độ làm việc, công tác, hội họp cụ thể…Quy chế cũng quy định rõ hoạt động của BCH Đảng bộ phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Một số nội dung trong Quy chế làm việc chưa đầy đủ, còn thiếu, chưa quy định rõ; có quy chế mới chỉ xây dựng theo hướng dẫn khung của BTV Huyện ủy, chưa cụ thể hóa sát với tình hình địa phương; có những nội dung trong quy chế còn chồng chéo, trùng lặp; có đơn vị xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa chưa đảm bảo…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy các xã trong việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy các xã tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của cấp ủy; thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 07/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục