ĐANG MỜI THẦU

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch

 

UBND huyện Lập Thạch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch như sau:

1. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Lập Thạch.

Địa chỉ: TT Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tên đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá QSD đất: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lập Thạch.

Địa chỉ: thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 36 thửa;

- Giá khởi điểm: 45.592.300.000 đồng.

- Địa chỉ khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá khu Đồng Đồn, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch.

- Chủ đầu tư: UBND xã Vân Trục

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá sản sản:

4.1.Đối tượng đăng ký tham gia.

- Tổ chức, doanh nghiệp đấu giá có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và có giấy phép hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tài khoản giao dịch bảo đảm cho việc đấu giá QSD đất.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và phải đảm bảo được đối với số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá trong suốt quá trình tổ chức đấu giá cho đến khi trả xong cho khách hàng không trúng đấu giá; phải đảm bảo được số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá nộp vào kho bạc nhà nước cho khách hàng trúng đấu giá .

4.3. Về Kinh nghiệm của tổ chức, của giám đốc và đấu giá viên.

*Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức:

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

- Có ít nhất 02 hợp đồng đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến nay có giá khởi điểm trên 50 tỷ đồng đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu điện: ( Bản sao hợp đồng để chứng minh).

- Có kinh nghiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ( có bản sao hợp đồng và kết quả công nhận trúng đấu giá để chứng minh).

* Về kinh nghiệm của giám đốc:

- Thời gian hành nghề của giám đốc: 06 năm kinh nghiệm trở lên tính từ ngày có chứng chỉ hành nghề đấu giá, hoạt động thường xuyên tại công ty, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

* Về số lượng đấu giá viên:

- Số lượng từ 02 đấu giá viên trở lên, có 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá.           

* Chấp hành chính sách thuế

- Việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước đến hết thời điểm năm 2020 (Có chứng từ nộp thuế kèm theo)

* Các tiêu chí khác:

- Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư: 45/2017/TT - BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

- Có bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

- Có phương án đảm bảo phòng chống dịch covid theo quy định của Nhà nước tại phiên mở bán đấu giá.

5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá bao gồm:

- Văn bản đề nghị được thực hiện cuộc đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị;

- Phương án đấu giá; Dự toán chi phí tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

- Các hồ sơ yêu cầu tại mục 4 thông báo này.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 02 bộ in bìa đóng thành quyển.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Đảm bảo hồ sơ tiếp nhận được trước 16 giờ 30 phút ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND huyện Lập Thạch thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

 

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY

Tiến (TN&MT)

 

Ngày đăng: 26/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục