THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Văn bản của Sở GTVT: Tăng cường đôn đốc thực hiện lắp camera trên xe ô tô theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

 

BBT

 

Ngày đăng: 23/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*