PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ pháp lý và mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Ngày 04/8/2021, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1101/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch covid-19. Nội dung văn bản lưu ý một số nội dung về các hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để các cơ quan chức năng và UBND cấp xã theo thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng, cụ thể như sau:

I. Nhóm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định số 117/2020/NĐ-CP là mức phạt tiền đối với cá nhân, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định Chương III Nghị định số 117/2020/NĐ-CP)

 1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

1.1. Mức phạt: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

1.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại khoản 1, điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2. Hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp:

2.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

2.2. Ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật

2.3. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, khoản 3 và điểm a, khoản 4, điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh phòng dịch bệnh Covid-19

3.1. Hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm:

3.1.1. Mức phạt: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

3.1.2. Quy định: tại khoản 1, điều 6, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3.2. Hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm

3.2.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

3.2.2. Ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế.

3.2.3. Quy định: tại khoản 2, khoản 5, điều 6, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19:

4.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

4.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, khoản 2, điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19; Hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19; Cố ý làm lây lan tác nhân gây dịch bệnh Covid-19

5.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

5.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5.3. Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

6. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

6.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

6.2. Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

6.3. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 3, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

7. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19:

7.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

7.2. Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

7.3. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm b, khoản 2 và khoản 3, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

8. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết:

8.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

8.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

9. Hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch

9.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

9.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, khoản 2, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

10. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh Covid-19; Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng:

10.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

10.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a và điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Lưu ý: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng; quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng

11. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh Covid-19:

11.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

11.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm b, khoản 5, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

12. Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

12.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

12.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

II. Nhóm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ (Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định tại Chương 5, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP)

1. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

1.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; Trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

1.2. Quy định: tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 12, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, điều 1, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP).

2. Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện

 

2.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân

2.2. Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.

2.3. Quy định: tại khoản 3, khoản 7, điều 12, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí

3. Hành vi lợi dụng dịch bệnh covid -19 để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

3.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

3.2. Ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

3.3. Quy định: tại điều 17, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí

III. Hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. (Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định Chương VIII, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP)

1. Hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

1.2. Ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm

1.3. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 3, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.4. Xử lý hình sự: Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

IV. Hành vi vi phạm các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 /11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 167/2013/NĐ-CP là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân; Thẩm quyền xử phạt: theo quy định Chương III, Nghị định 167/2013/NĐ-CP)

1. Hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ  trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

1.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại khoản 2, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

2. Hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ; Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2.1. Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

2.2. Điều khoản áp dụng: Quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

2.3. Xử lý hình sự: Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo điều 330 Bộ luật hình sự 2015./.

Duy Kiên (TP)

 

Ngày đăng: 23/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*