HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng 4/8, Hi Liên hip Ph n huyn Lp Thch long trng t chc Đại hi đại biu ln th XXI, nhim k 2021-2026. D Đại hi có các đồng chí: Nguyn Hng Nhung, Tnh y viên, Ch tch Hi Liên hip Ph n tnh; Hà Đình Nhã, Tnh y viên, Bí thư Huyn y Lp Thch; Phan Tu Minh, Phó Bí thư Huyn y, Ch tch UBND huyn cùng 168 đại biu đại din cho trên 25.000 hi vin hi ph n trong toàn huyn.

Trong 5 năm qua, các cp hi ph n huyn không ngng đổi mi ni dung, phương thc hot động, xây dng t chc hi vng mnh. Nhim k 2016-2021 Hi đã thu hút được 1.509 hi viên tham gia t chc hi, nâng tng s hi viên trên địa bàn toàn huyn đến nay là 25.718 hi viên đạt t l thu hút 76,3%; ch động tham mưu, gii thiu, đề xut n qun chúng ưu tú để bi dưỡng kết np vào Đảng. Đến nay hi đã kết np được 460 đảng viên n vào Đảng nâng tng s đảng viên n trong toàn huyn đến nay là 3.169/8.723 đảng viên đạt 36,33%.

Bên cnh đó, Hi LHPN trong huyn đã tích cc thc hin các phong trào thi đua “Ph n Lp Thch c ch đẹp - sng nhân văn” gn vi thc hin có hiu qu các cuc vn động “Xây dng gia đình 5 không, 3 sch”, “t tin, t trng, trung hu, đảm đang”; duy trì hot động ca các câu lc b, các mô hình v “Nói không vi rác thi nha, hn chế s dng túi nilon”, “Bếp xanh hnh phúc”, “ Nhà sch - vườn xanh”, "Đường hoa ph n",... vn động hi viên ph n và nhân dân tham gia xây dng, ci to cng rãnh nước thi, khc phc ô nhim môi trường ti địa phương. Trong nhim k đã giúp đỡ 2.026 h gia đình chưa đạt 8 tiêu chí cuc vn động đạt 8 tiêu chí; đã biu dương, khen thưởng đối vi 250 đin hình cá nhân, 105 đin hình tp th thc hin tt các phong trào thi đua, cuc vn động; tiếp tc duy trì tuyên truyn, vn động cán b, hi viên ph n và các nhà ho tâm trong toàn huyn ng h xây dng nhà “Mái m tình thương” cho hi viên ph n nghèo có hoàn cnh đặc bit khó khăn vi s tin 574 triu đồng, h tr xây 17 nhà mái m tình thương cho h hi viên nghèo 14 xã, th trn vi s tin 50 triu đồng/nhà.

Bên cnh đó các hot động vn động, h tr ph n phát trin kinh tế được các cp Hi t huyn đến cơ s trin khai thc hin có hiu qu, góp phn gii quyết vic làm, tăng thu nhp cho gia đình hi viên, ph n. Trong nhim k các cp Hi ph n huyn đã giúp được 8.367 lượt h bng ngày công, vn, con ging, nguyên vt liu... tương ng vi s tin hơn 10 t đồng. Thông qua các hot động đã giúp nhiu hi viên ph n thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Đin hình xã Sơn Đông, Thái Hòa, Bc Bình, Vân Trc... Đến nay, toàn huyn có 1.237 h hi viên sn xut kinh doanh gii cp huyn cho thu nhp t 100 - 700 triu đồng/năm. Góp phn gim t l h nghèo t 5,91% năm 2016 xung còn 1,48% năm 2020 (gim 4.43%).

Ngoài ra, Hi Liên hip Ph n huyn tăng cường khai thác, qun lý, giám sát thc hin các ngun vn, tín dng tiết kim cho vay trong h thng Hi. Đến nay, các cp Hi ph n đang qun lý trên 414 t đồng cho 5.410 hi viên vay vn phát trin kinh tế, thoát nghèo bn vng, vươn lên làm giàu chính đáng. Hot động tiết kim ti chi hi được duy trì và cng c thường xuyên, toàn huyn có s dư tiết kim hơn 16 t đồng tăng so vi đầu nhim k là 7,9 t đồng cho 1.860 người vay.

Phát huy nhng kết qu đã đạt được. Nhim k 2021-2026, Hi Liên hip Ph n huyn Lp Thch tiếp tc đoàn kết, nâng cao năng lc t chc Hi, phát huy tính t ch, sc sáng to thc hin hai khâu đột phá: ng dng công ngh thông tin trong hot động Hi và đồng hành xây dng chi, t ph n vng mnh; tiếp tc đẩy mnh phong trào thi đua “Xây dng người ph n Vit Nam thi đại mi”, cuc vn động “Xây dng gia đình 5 không, 3 sch góp phn vun đắp giá tr gia đình Vit Nam”. Hàng năm, mi cơ s Hi vn động h tr thêm 5 h gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sch bn vng; phát động “Mi ph n mt cây xanh”, mi cơ s Hi đăng ký và thc hin 1 công trình/phn vic góp phn xây dng cnh quan, không gian an toàn, xanh - sch - đẹp. Cp huyn nhân rng t 1-2 đường hoa ph n và mi xã thc hin 1 đường hoa đẹp; thu hút ít nht 25 hi viên/năm. Đến cui nhim k, mi cơ s Hi có ít nht 1 mô hình tp hp thu hút ph n khó tp hp địa phương.

Ti Đại hi đã bu 23 đại biu vào Ban Chp hành Hi Liên hip Ph n huyn ln th XXI, nhim k 2021-2026.

Đức Cường

 

Ngày đăng: 04/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục