THỜI SỰ TỔNG HỢP

Xã Liễn Sơn nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

 

Nhận thức được vai trò của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, xã Liễn Sơn luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định. Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng và công khai đầy đủ nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để mọi ngư­­ời dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện mọi chủ tr­­ương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà n­­ước, nhất là việc thực hiện Luật tiếp dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Luật tiếp công dân, định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng, đồng chí Bí thư Đảng ủy thực hiện tiếp công dân; HĐND xã thực hiện tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng; UBND xã thực hiện tiếp dân vào thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi cần thiết. Trong buổi tiếp công dân của Đảng ủy, HĐND, UBND xã phân công cụ thể lãnh đạo là người trực tiếp, tiếp công dân và phân công một số cán bộ, công chức chuyên môn cùng tiếp dân. Các ý kiến của công dân phản ánh, đề nghị, hoặc gửi đơn đều vào sổ theo dõi, sau buổi tiếp công dân cán bộ tiếp dân tổng hợp phân loại ý kiến hoặc đơn thư và chuyển ngay đến các cơ quan, bộ phận liên quan để giải quyết trả lời công dân theo đúng thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bí thư Đảng ủy xã tiếp 12 lượt công dân, HĐND xã 6 lượt, UBND 26 lượt. Xã tiếp nhận 06 đơn đề nghị của công dân (05 đơn đề nghị mới và 01 đơn từ năm 2020 chuyển sang). Các nội dung công dân đề nghị, kiến nghị, phản ánh chủ yếu các vấn đề về đất đai như: Việc đề nghị cấp quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình... Không có đơn khiếu nại, tố cáo. Xã đã giải quyết xong 05 đơn, còn 01 đơn đơn đang giải quyết. Các đơn được giải quyết đúng trình tự, thẩm quyền nên không có tái ý kiến; không có đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/2/2016 ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, hàng năm xã tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; lắng nghe các ý kiến kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời giải quyết đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Cùng với đó, trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động và lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn ổn định, không có đơn thư, đã góp phần vào thành công vào thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Với sự quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy, chính quyền xã Liễn Sơn đã góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thúy Ngân

 

Ngày đăng: 30/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục