HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên ở Xuân Lôi

Nhận thức sâu sắc phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Xuân Lôi luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã Xuân Lôi có 528 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ. Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng ở xã gặp nhiều khó khăn, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn và hạn chế trong tạo nguồn phát triển Đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ cơ sở và tham gia dự sinh hoạt với chi bộ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp Đảng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào đảng và trách nhiệm trước chi bộ về hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, về động cơ phấn đấu vào đảng, về chất lượng của người vào đảng trước khi kết nạp. Căn cứ vào chỉ tiêu đã giao, định kỳ các chi bộ tổ chức họp, chọn lựa những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của quần chúng tích cực, báo cáo kết quả phấn đấu của quần chúng hàng tháng, quý. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy tổ chức họp giao ban với các Bí thư chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Nhằm thu hút đoàn viên, hội viên, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, Đảng bộ xã quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, như: Phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng nông thôn mới; Tuổi trẻ xung kích; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững... Đồng thời tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức đoàn thể đã giới thiệu 10 quần chúng ưu tú cho Đảng. Các quần chúng ưu tú đều được trang bị những kiến thức cơ bản về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí Trần Hùng Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết:  Đảng ủy chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp đảng viên coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm nguyên tắc, theo quy trình một cách chặt chẽ. Chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cần quyết liệt, có cách làm sáng tạo, để phát hiện nguồn, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề để mỗi đảng viên tự phê bình và phê bình. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có chủ trương, giải pháp khắc phục góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Do thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên nên công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã Xuân Lôi đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ xã đã xét và kết nạp được 17 đảng viên mới. Các đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 29/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục