VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Xuân Lôi lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Sáng 21/7/2021, Hội khuyến học xã Xuân Lôi long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội có đồng chí Trần Hùng Vượng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể xã Xuân Lôi.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Xuân Lôi đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 12 chi hội và 17 ban khuyến học, với 2.097 hội viên;  có 1.856 gia đình đạt "Gia đình học tập" (chiếm trên 88,5%); có 12/12 thôn đạt danh hiệu cộng đồng học tập; có 39/39 dòng hộ đạt dòng họ học tập, trong đó có 4 dòng họ đạt xuất sắc.

Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã. Trong nhiệm kỳ, Hội khuyến học phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 12 lớp tập huấn, học nghề tại Trung tâm học tập cộng đồng của xã cho 1.300 lượt tham dự, qua các lớp tập huấn, học nghề giúp nâng cao trình độ cho người dân trên địa bàn. Việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học được Hội thực hiện nghiêm túc. Đến nay, quỹ khuyến học toàn xã có trên 68 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội khuyến học xã đã khen thưởng cho 675 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Đại hội thảo luận và đề ra phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học cấp trên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 23/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*