KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Một số loại sâu bệnh hại lúa mùa trong tháng 7, đầu tháng 8 và các biện pháp phòng chống

 

Vụ Mùa năm nay, toàn huyện đã gieo cấy được 2.833,94 ha lúa, hiện cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường, đang ở giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Theo điều tra của Trạm trồng trọt & BVTV, hiện nay một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh và gia tăng gây hại trên lúa.

Dự báo đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, sâu cuốn lá nhỏ, sâu non tuổi 1, 2  bắt đầu gây hại từ 20/7, tiếp tục phát sinh gây hại đến đầu tháng 8, mật độ phổ biến 7 - 10 con/m2, nơi cao 20 - 30 con/m2, cục bộ có ruộng trên 30 con/m2  nhất là trên các diện tích cấy sớm lúa xanh tốt, bón thừa đạm, những ruộng bị nước thải…; Sâu đục thân gây hại rải rác từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, tỷ lệ dảnh hại trung bình 1 - 2%, nơi cao 3-5%, cục bộ có ruộng 5-10% (Đồng Ích, Xuân Lôi, Văn Quán, Tử Du). Tiếp tục phát sinh trên diện tích đất chua, trũng, thoát nước kém hoặc đất bạc màu, cao hạn, khó lấy nước. Các xã cần lưu ý như Vân Trục, Thái Hòa, Hợp Lý, Bắc Bình, Văn Quán, Tử Du,… Chuột gây hại cục bộ trên những diện tích ven làng, kênh mương, bờ cao bụi rậm, ven đường giao thông… Chuột gia tăng gây hại từ cuối tháng 7 khi lúa bắt đầu đứng cái - làm đòng.

Để chủ động phòng chống một số loại sâu bệnh hại lúa Trạm trồng trọt & BVTV khuyến cáo người nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và nắm chắc diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại, kịp thời phòng chống, đảm bảo an toàn, hiệu quả... chăm sóc, bón thúc phân đợt II đủ và cân đối, không bón thừa đạm, không bón lai rai, kết thúc bón phân khi lúa được 50 ngày sau cấy; tích cực thực hiện các biện pháp thủ công như: Ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo sâu đục thân; vợt trưởng thành sâu cuốn lá, sâu đục thân trên đồng ruộng; khi phát hiện sâu bệnh đến ngưỡng khuyến cáo, cần sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ như: Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Khi mật độ có trên 25 con/m2 (giai đoạn đẻ nhánh), trên 10 con/m2 (giai đoạn làm đòng) phun bằng các loại thuốc đặc hiệu: Sunset 300WG, Chetsau 100WG, Nicata 95SP, Clever 150SC,… thời gian phun thuốc hiệu quả từ ngày 20 - 30/7/2021; đối với sâu đục thân: Khi mật độ trưởng thành, trứng trên 0,2 con (ổ)/m2, hoặc trên 2,5% dảnh héo. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu: Virtako 40WG, Voliam Targo 63SC... thời gian phun thuốc hiệu quả từ ngày 25/7; đối với bệnh vàng lá: Nếu phát hiện ruộng có khóm, dảnh bệnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống như: Nhổ bỏ những cây bị bệnh vùi xuống bùn; thay nước trong ruộng; tăng cường bón phân hữu cơ; phun bổ sung các chất kích thích phát triển bộ rễ như Pennac P, Siêu lân, Atonik,... Trường hợp ruộng chua, trũng bị vàng lá nặng nên bón thêm 15 kg vôi bột/sào, sau đó 3 ngày bón bổ sung 10 - 15 kg super lân/sào. Những diện tích phát hiện nhiều rầy xanh đuôi đen, cần phun thuốc trừ rầy đề phòng rầy truyền bệnh vàng lá do vi rút. Thực hiện diệt chuột tập trung và diệt chuột thường xuyên để hạn chế nguồn chuột phát sinh gây hại.

Đức Cường

Ngày đăng: 19/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*