CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Huyện Lập Thạch triển khai tiêm vác xin đợt 3 năm 2021

 

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, huyện Lập Thạch tiếp tục triển khai tiêm vác xin Covid-19 đợt 3 năm 2021 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, tham gia trực tiếp công tác chống dịch trên địa bàn huyện.

Trong đợt 3, huyện Lập Thạch triển khai tiêm vác xin Covid-19 cho 620 đối tượng ưu tiên bao gồm các nhóm: Nhóm 1, tiêm mũi 2 cho 127 người là thành viên ban chỉ đạo cấp xã (đã tiêm mũi 1); Nhóm 2, tiêm mũi 1 cho 493 người là thành viên Hội đồng nhân dân các cấp, thành viên ban chỉ đạo cấp xã, người trực tiếp tham gia tổ Covid cộng đồng. Thời gian tiêm được thực hiện từ ngày 14/7 đến 20/7. Trong đó sẽ ưu tiên triển khai thực hiện tiêm chủng mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm chủng mũi 1 đủ khoảng cách và triển khai tiêm chủng mũi 1 cho các đối tượng theo quy định.

Để công tác tác tiêm chủng đợt 3 đảm bảo an toàn, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chu đáo và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về lợi ích, hiệu quả của tiêm chủng vác xin phòng chống Covid-19 trong công tác phòng chống dịch, phản ứng sau tiêm và cách xử lý… Việc tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vác xin và vật tư tiêm chủng theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Đến nay, công tác triển khai tiêm vác xin đợt 3 trên địa bàn huyện được thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Đức Cường

 

Ngày đăng: 19/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục