HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thẩm tra báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều 15/7, các Ban Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách; Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí:Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế; Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu tại hội nghị.


Trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 26 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Công thương, Ban quản lý dự án vốn vay nước ngoài, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ.

Tính đến ngày 30/6/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 6 kiến nghị, đạt 25%; đang tiếp tục giải quyết đối với 20 kiến nghị còn lại.

Nguyên nhân tỷ lệ ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp 20 được giải quyết thấp là do một số nội dung phản ánh chưa rõ nên chưa có có cơ sở để xem xét trả lời; có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp thu để đề xuất, kiến nghị; một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần có thời gian xây dựng, trình HĐND tỉnh.

Mặt khác, những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri; nhiều nội dung liên quan đến tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét về chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn hoặc đang trong lộ trình triển khai thực hiện.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng giải quyết còn chậm hoặc chưa có những chuyển biến tích cực liên quan đến cơ chế hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng và hỗ trợ đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung; cắm biển báo giao thông, hạn chế tốc độ trên tuyến đường tỉnh lộ 302; giải quyết những tồn tại do thi công Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; tình trạng thiếu điện sinh hoạt của người dân xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; việc hỗ trợ tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa…

Sau khi nghe các sở, ngành, UBND cấp huyện giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm phản ánh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII Nguyễn Thái Thịnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu mới các nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang giải quyết và đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị đã kéo dài nhiều năm; tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 15/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục