THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cần cơ chế đặc thù đủ mạnh, hấp dẫn để thu hút người tài

Sáng 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; các giải pháp đột phá về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; một số chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài giai đoạn 2021 - 2025 và các nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, các giải pháp đột phá về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, trong phần mục tiêu, giải pháp đã bổ sung thêm thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ; đưa ra những quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Một số ý kiến đề nghị Tỉnh ủy tổ chức đánh giá tổng kết việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026 - 2021 để đánh giá rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó, xây dựng kế hoạch triển khai công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ từ khâu tuyển dụng; làm tốt công tác phát hiện, sử dụng cán bộ để cán bộ được tuyển dụng phát huy tốt năng lực chuyên môn, sở trường công tác; làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉ rõ những bất cập đang tồn tại trong các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ để thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Tỉnh ủy phải dựa theo các nguyên tắc: Tuân thủ, chấp hành tuyệt đối các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản mới của Trung ương; phân cấp mạnh mẽ về công tác cán bộ cho cấp dưới nhưng cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có sự kế thừa những nguyên tắc cũ đang triển khai hiệu quả.

Về các giải pháp đột phá về công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các khâu đột phá trong công tác cán bộ, nhất là đột phá về phân cấp, ủy quyền, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đánh giá năng lực cán bộ bằng sản phẩm với tiêu chuẩn, tiêu chí, thời gian và nguồn lực thực hiện cụ thể đối với cán bộ khối Đảng, cơ quan Nhà nước.

Cho ý kiến vào Đề án về một số chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đề án chưa xây dựng được các cơ chế đặc thù đủ mạnh, chính sách hỗ trợ đủ hấp dẫn để có thể thu hút được người tài, phát huy được năng lực và chất xám của họ cống hiến cho địa phương. Cơ quan soạn thảo cần xác định rõ nội hàm, đối tượng của chính sách là thu hút đội ngũ trí thức làm việc trực tiếp, gián tiếp cộng tác; đối tượng nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nguồn nhân lực tại chỗ. Từ đó, chủ động xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, chi tiết nhằm đánh giá đúng mức giá trị của người tài, xác định được mức hỗ trợ hợp lý. Việc thu hút, ứng xử với người tài cũng cần cơ chế linh hoạt, hợp lý, tránh cứng nhắc, dập khuôn để có thể động viên, khích lệ người tài phát huy cao độ năng lực bản thân. 

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung bàn, cho ý kiến vào phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kết quả năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đề xuất việc tổng kết nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến triển khai từ năm 2015 đến nay; đề án xây dựng tổng thể chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2020 - 2025 và một số nội dung quan trong khác.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 14/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục