ĐANG MỜI THẦU

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1)

 

 

 

XEM FILE PDF TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1)

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền giao đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-CT ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1530/UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1);

UBND huyện Lập Thạch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (đợt 1) như sau:

1. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Lập Thạch.

Địa chỉ: TT Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tên đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá QSD đất: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lập Thạch.

Địa chỉ: thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

- Tổng số lô đất đấu giá: 45 ô;

- Diện tích: 5.431 m2.

- Giá khởi điểm: 86.847.000.000 đồng.

- Địa chỉ khu đất đấu giá: Khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá sản sản:

4.1.Đối tượng đăng ký tham gia.

- Tổ chức, doanh nghiệp đấu giá có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và có giấy phép hoạt động còn hiệu lực do Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tài khoản giao dịch bảo đảm cho việc đấu giá QSD đất.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và phải đảm bảo được đối với số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá trong suốt quá trình tổ chức đấu giá cho đến khi trả xong cho khách hàng không trúng đấu giá; phải đảm bảo được số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá nộp vào kho bạc nhà nước cho khách hàng trúng đấu giá .

4.3. Về Kinh nghiệm của tổ chức, của giám đốc và đấu giá viên.

*Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức:

- Số lượng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành công trong vòng 05 năm trở lại đây đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) trên 50 tỷ đồng và có danh mục, bản sao tối thiểu 05 hợp đồng tiêu biểu để chứng minh (tính giá chênh lệch thực hiện các hợp đồng so với giá khởi điểm).

- Số lượng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch thành công trong vòng 05 năm trở lại đây đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát)  nộp bản sao hợp đồng, tính giá chênh lệch thực hiện các hợp đồng so với giá khởi điểm để chứng minh.

- Chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản (đơn vị không có khiếu nại, tố cáo bị xử lý vi phạm trong đấu giá tài sản, có bản cam kết kèm theo).

* Về kinh nghiệm của giám đốc:

- Thời gian hành nghề đấu giá của Giám đốc (tính từ thời điểm có chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản, kinh nghiệm 05 năm trở lên, hoạt động thường xuyên tại Công ty, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định).

- Kinh nghiệm của Giám đốc trong các lĩnh vực khác (bản sao chứng chỉ hành nghề chứng minh)

* Về số lượng đấu giá viên:

Số lượng đấu giá viên của Công ty có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên: Tối thiểu 02 đấu giá viên (hoạt động thường xuyên tại Công ty và có tên trong danh sách của tổ chức đấu giá chuyên ngành đấu giá tài sản công bố). 

* Chấp hành chính sách thuế

- Việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước đến hết thời điểm quý I/2021 (Có chứng từ nộp thuế kèm theo)

* Các tiêu chí khác:

- Các thông tin khác của đấu giá viên, Công ty (nếu có). Cung cấp đầy đủ bản sao công chứng, chứng thực theo quy định của Pháp luật để chứng minh.

5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá bao gồm:

- Văn bản đề nghị được thực hiện cuộc đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị;

- Phương án đấu giá; Dự toán chi phí, thù lao tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

- Các hồ sơ yêu cầu tại mục 4 của Thông báo này.

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đóng thành quyển và có số trang, có phụ lục kèm theo.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Đảm bảo hồ sơ tiếp nhận được trước 16 giờ 30 phút ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 20  tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch.

-  Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND huyện Lập Thạch thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.


BBT

Ngày đăng: 14/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục