THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cảnh báo: tiền giả loại mới và cách nhận biết

 

Theo Thông báo của Bộ Công an về việc xuất hiện một số loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ có những đặc điểm nhận dạng, cụ thể như sau:

1. Tiền giả Polymer mệnh giá 500.000đ

- Tiền giả in trên nilon vần seri JD, MJ, OV, UC, VJ có đặc điểm nhận dạng: Nền nilon dễ bai giãn; lớp mực in dễ bị bong tróc; hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Màng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhèo; cửa sổ lớn và cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối; khi soi dưới đèn mực tím, khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang; không làm giả hình bóng chìm và dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, cụm mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, nét in nổi, mực không màu phát quang.

- Tiền giả in trên giấy vần seri AR, BR, BT, BY, DY, EP, FI, IT, JT, KI, KM, LL, MX, NA, NP, OK, QR, SP, TE, UD, VR, XE, YE, YG, YR, ZV có đặc điểm nhận dạng: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình ảnh định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và dán nilon khu vực cửa sổ (BT, BY, EP, JT, KI, LL, QR, SP, TE, UD, VR, XE, YE, YG) hoặc phủ lớp nilon mỏng tên mặt trước (FI, KM, OK, TE) hoặc phủ một lớp nilon trên cả hai mặt tờ tiền (AR, BR, DY, MX, NA, NP, SP, YR,  ZV), một số loại (BR, BT, BY, IT, JT, KI, LL, SP, UD, VR, XE, YE, YG) có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn nhưng không giống tiền thật; hầu hết không làm giả hình bóng chìm, dây bảo hiểm hoặc hoặc một số loại có làm giả nhưng không nhìn thấy dưới ánh sáng ngược, chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên mặt trước (BR, EP, FI, MX, QR, SP, TE, VM). Khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả yếu tố bảo an: In nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

2. Tiền giả polymer mệnh giá 200.000đ

In trên giấy thường và seri MF, KO, LJ, UX có đặc điểm nhận dạng: Hình dạng hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ một lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền; khi soi dưới đèn cực tím; nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: Nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

3. Tiền giả polymer mệnh giá 100.000đ

In trên giấy vần seri SE, RI, RN, UC, VW, có đặc điểm nhận dạng: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán nilon khu vực cửa sổ (VW, UC) hoặc phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ mặt tờ tiền (RI, RN, riêng SE chỉ phù hợp lớp nilon mỏng ở mặt trước tờ tiền); hầu hết không làm giả hình bóng chìm, dây bảo hiểm (riêng SE có làm giả nhưng không nhìn thấy dưới ánh sáng ngược, chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên mặt trước); khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

4. Tiền giả polymer mệnh giá 50.000đ

In trên giấy vần seri UY có đặc điểm nhận dạng: Hình ảnh hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và dán nilon khu vực cửa sổ; có làm giả dây bảo hiểm nhưng mờ nhạt, không nhìn được các ký tự là các số 50.000 trên dây; khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: Nét in nổi, hình bóng chìm, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ cụm số dập nổi trong cửa sổ lớn và mực không màu phát quang.

Ban biên tập thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về đặc điểm nhận dạng của số tiền giả có loại mệnh giá trên và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tố giác tội phạm đối với hoạt động lưu hành tiền giả.

BBT

 

Ngày đăng: 15/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*