HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Lập Thạch đẩy mạnh công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

 

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Lập Thạch nói chung và công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện Lập Thạch có 10 dân tộc anh em cùng chung sống, có 941 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 2.671 nhân khẩu gồm các dân tộc Cao Lan, Dao, Sán Dìu, Tày, Mường, Thái, Nùng sống xen kẽ ở hầu hết các xã trong huyện, trong đó nhiều nhất là dân tộc Sán Dìu (475 hộ với 1.581  khẩu), tập trung chủ yếu ở xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình và rải rác ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận nói chung và dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lập Thạch luôn tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cũng như hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất cho người dân. Theo thống kê hiện đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tăng dần về số lượng và chất lượng, tại xã, thị trấn có 20 khối dân vận với 142 thành viên; 216 tổ dân vận với 1.174 thành viên, 100% các thôn dân cư có đồng bào dân tộc có tổ dân vận.

Ông Diệp Văn Vạn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Bắc Bình thường xuyên vận động, tuyên truyền tới bà con người dân tộc thiểu số đồng bào mình sống, làm việc theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Cùng với đó, hoạt động của các tôn giáo, các lễ nghi, sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Lập Thạch thời gian qua được tổ chức trang trọng, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện của các tổ chức tôn giáo được cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm khuyến khích; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia vào các phong trào của thi đua của địa phương. Công tác vận động quần chúng tín đồ, xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường lực lượng chính trị ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo được đẩy mạnh.

Họ giáo Thắng Lợi, xã Liễn Sơn hiện có 33 hộ với 153 nhân khẩu, những năm qua, bà con giáo dân trong họ đã đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước”, đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con giáo dân đã góp công, góp sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn vùng giáo. Bà con đã phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Có được kết quả này là nhờ địa phương đã làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tồn tại, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Với nguyên tắc nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết gắn bó giữa đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo cùng với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, khối đoàn kết dân tộc được giữ vững.

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 13/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục