XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lập Thạch đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp

 

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí về tổ chức sản xuất là tiêu chí vô cùng quan trọng, có tác động trực tiếp đến kinh tế, đời sống của người dân. Hơn 10 năm xây dựng NTM, huyện Lập Thạch đã chủ động đổi mới tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Những năm gần đây, từ nhận thức tiến bộ của người nông dân và các chính sách đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch đã có bước phát triển đáng kể. Hiện nay, huyện đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung như cây thanh long ruột đỏ, khu chăn nuôi lợn tập trung… góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho người nông dân.

Đổi mới, phát triển hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, huyện Lập Thạch đã có nhiều mô hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp với các ngành nghề đa dạng; sản xuất theo quy trình VietGap; có một số sản phẩm được Bộ Khoa học - Công nghệ công nhận như: Thanh long ruột đỏ, cá thính, tương nếp… Thông qua các mô hình HTX, sản phẩm được sản xuất ra theo đơn đặt hàng, đều có hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như: xuất khẩu quả Thanh long ruột đỏ sang các nước như Úc, Trung Quốc, Malaixia...

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 31 HTX và 05 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 27 Hợp tác xã Nông nghiệp và 04 HTX phi nông nghiệp. Số các HTX nông nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi có 18 HTX. Trong số các HTX đang hoạt động có hiệu quả đều xây dựng được phương án sản xuất - kinh doanh, có các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận… Qua đó tạo điều kiện cho HTX hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã.

Một trong số HTX nông nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh có lãi phải kể tới là Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Thái Hòa với sản phẩm chính là sữa tươi nguyên chất được hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định với Công ty sữa Cô gái Hà Lan, HTX  đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã, HTX đã liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất cho bà con; giúp ổn định đầu ra sản phẩm nên hiệu quả kinh tế đem lại cho các hộ dân được nâng lên rõ rệt. HTX Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Thanh long ruột đỏ Lập Thạch với  sản phẩm chính là quả thanh long ruột đỏ sản xuất ra được cung cấp cho các siêu thị trong và ngoài tỉnh, sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT cấp mã Code vùng trồng năm 2018. HTX sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm sạch Thủy Phương chuyên sản xuất cung cấp thực phẩm sạch trong đó có sản phẩm tương nếp và giấm gạo lên men sản phẩm cung cấp cho các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ góp phần quan trọng vào việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả còn góp phần hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.  Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nói chung, đặc biệt là các HTX nông nghiệp trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực vượt khó của các HTX, huyện Lập Thạch tiếp tục có nhiều cơ chế hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX như: hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất từ nhiều chương trình, dự án khác nhau; tạo điều kiện về đất đai...

Ngọc Thảo

Ngày đăng: 12/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*