KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Nông dân Lập Thạch đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng

 

Những năm qua, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân huyện Lập Thạch chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Để Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Lập Thạch thực sự phát huy được hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp. Tổ chức cho các cơ sở xã, thị trấn ký thực hiện giao ước thi đua với Hội Nông dân huyện, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở Hội, các cơ sở Hội giao chỉ tiêu cho từng chi hội đăng ký, phân công các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ phụ trách, phân công các hộ sản xuất giỏi giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

Đồng thời, Hội cũng đã bám sát kế hoạch tuyên truyền của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp tới từng chi hội. Qua đó đã làm thay đổi đời sống các hộ hội viên nông dân, tạo điều kiện cho hộ hội viên nông dân thoát nghèo, phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2021, đã có 8.207 hộ hội viên đăng ký tham gia phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi dê ở các Xuân Hòa, Liên Hòa, Văn Quán, Hợp Lý, Tử Du, Bắc Bình, cùng các mô hình điển hình khác như chăn nuôi thỏ sinh sản ở xã Quang Sơn, Xuân Hòa, Hợp Lý cho thu nhập cao từ 200- 250 triệu/năm, trang trại chim bồ câu Pháp hộ ông Nguyễn Văn Tùng, xã Quang Sơn tổng đàn có hơn 3 vạn con, trừ chi phí cho thu nhập lãi từ 300 – 350 triệu đồng/năm,  ngoài ra nhiều mô hình trồng trọt có giá trị kinh tế cao như: phát triển vùng sản xuất 300ha thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ tại huyện Lập Thạch; các hoạt động thương mại duy trì và phát triển như Làng nghề mây tre đan ở Triệu Đề, Văn Quán, cá thính ở Tiên Lữ, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy và các hoạt động dịch vụ khác phục vụ sản xuất...

Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của phong trào ngày càng được nâng cao, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn tạo việc làm cho nhiều lao động tăng thu nhập và giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn về vốn, giống, vật tư... 6 tháng đầu năm 2021, thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn cho mượn vốn không lấy lãi, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, giúp đỡ 3.493 ngày công lao động cho các hội viên nông dân khó khăn; hỗ trợ về vật tư cây con giống, lương thực thực phẩm cho 2 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội…

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 12/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*