QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính

 

Thời gian qua, tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được các cấp, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện, đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường bố trí cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện công tác trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính là một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn

Thực hiện các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác xử lý VPHC, huyện Lập Thạch đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời chủ động, tích cực tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch cấp trên ban hành…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong thực thi xử lý vi phạm hành chính, là một trong những nội dung được  huyện Lập Thạch tổ chức thường xuyên với nội dung phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: qua các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi sinh hoạt tại các thôn dân cư. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm 2021, huyện Lập Thạch đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 131 vụ, với 150 trường hợp, số tiền phạt thu được là hơn 229 triệu đồng. Đồng thời đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với 15 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; 1 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; 3 đối tượng lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thời gian qua, tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như: Hoạt động tự kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác thanh, kiểm tra về xử lý vi phạm hình chính trong nhiều lĩnh vực còn lỏng lẻo; nhận thức của một bộ phận người dân còn thấp trong việc chấp hành thực thi pháp luật…

Để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, thời gian tới huyện Lập Thạch tăng cường công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đầu tư kinh phí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ của các lực lượng chức năng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm hành chính. Tăng cường bố trí cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện công tác trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 08/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục