XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lập Thạch đã tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, nâng cao tiêu chí chuẩn nông thôn mới, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát động phong trào điện thắp sánh đường quê, chỉnh trang nhà cửa, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trồng mới cây xanh trên các trục đường.

Những con đường hoa của Hội phụ nữ xã Thái Hòa góp phần xây dựng NTM nâng cao của địa phương

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững với một số chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm dưới 0,5%, hộ cận nghèo dưới 1,3%. (số hộ nghèo năm 2020 là 1,48%; số hộ cận nghèo là 2,56%; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.  Song song với đó, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã trao 3.037 xuất quà của Chủ tịch nước trị giá 930 triệu đồng; 5.299 xuất quà của tỉnh trị giá 4,289 tỷ đồng; huyện trích 612,9 triệu đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ 3.401 xuất quà; MTTQ, các đoàn thể và các hội đặc thù trao 2.664 xuất trị giá 1,549 tỷ đồng. Đặc biệt  MTTQ huyện đã trích 35 triệu đồng từ quỹ người nghèo tổ chức thăm hỏi các đối tượng khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2021.

Chi bộ thôn Tân Tiến xã Triệu Đề họp bàn xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu

Thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, 6 tháng đầu năm 2021 Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn giải ngân cho 26/33 hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết với số tiền là 1.430 triệu đồng. Ngoài ra MTTQ huyện còn trích quỹ ngày vì người nghèo huyện hỗ trợ cho 08 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết với số tiền là 240.000.000 đồng.  Cùng với đó, MTTQ và các thành viên còn phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyền truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo trật tự ATGT, triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2021…

Có thể nói với việc đổi mới và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn huyện. Thông qua đó, vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét, niềm tin của nhân dân với mặt trận càng được củng cố tăng cường.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 07/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*