THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% trở lên

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tạo đà thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân, mới đây UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.


Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, trong đó đưa ra mục tiêu phấn đấu cho từng năm của giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được các mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra 5 giải pháp thực hiện. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Để thực hiện được các giải pháp này, tại cấp xã, phường, thị trấn sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT để phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo địa phương chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, tổ chức rà soát, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và kê khai nộp thuế thông qua dữ liệu của cơ quan thuế để xác định số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc đưa vào tham gia theo đúng quy định pháp luật.

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch này. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các cơ chế, giải pháp liên quan phát triển BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm đến các đối tượng, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp các dịch vụ công mức độ 4, đẩy mạnh giao dịch điện tử, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT để kịp thời xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia đóng bảo hiểm.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 05/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục