THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Giai đoạn 2021 - 2026, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu nằm trong Top 15 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập và trong bối cảnh tất cả các tỉnh, thành đều quyết tâm vươn lên giành thứ hạng cao trong bảng xếp hạng PCI, Vĩnh Phúc chỉ có 8/16 năm nằm trong top 10 PCI; các năm còn lại nằm trong top 20, thậm chí là năm 2012 xếp vị trí 43/63 tỉnh, thành. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2021, Vĩnh Phúc liên tục tụt hạng, không đạt mục tiêu nằm trong top 10 như Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 1/9/2016 của BTV Tỉnh ủy đề ra.

PCI liên tục tụt bậc

Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7-7,5%/năm; tổng sản phẩm nội tỉnh đến năm 2020 bằng 1,5-2 lần so với năm 2015; thu hút mới 1,3-1,5 tỷ USD vốn FDI, 14-15 nghìn tỷ đồng vốn DDI và duy trì vị trí xếp hạng PCI trong nhóm 10 địa phương tốt nhất cả nước.

Để đạt được các mục tiêu này, những năm qua, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, có các chính sách cởi mở, minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư. Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác và cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh tăng cường các buổi đối thoại, tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp vào chiều thứ 6 hằng tuần; duy trì hoạt động đường dây nóng; đưa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện vào hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua các kênh: Văn bản, cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền, gặp trực tiếp, điện thoại, email và hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký điện tử đối với các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 đối với một số thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thăm, làm việc với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Tuy nhiên, sau 5 năm Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, chỉ có năm 2016, Vĩnh Phúc duy trì được thứ hạng nằm trong top 10 PCI, còn các năm: 2017, 2018, 2019, 2020 đều tụt hạng. Cụ thể, năm 2016, Vĩnh Phúc xếp vị trí số 9, năm 2017, xếp vị trí số 12, năm 2018 vị trí số 13, năm 2019 vị trí 17 và năm 2020 xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành, không đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, chỉ có 3/10 chỉ số được cải thiện tăng thứ hạng gồm: Chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số chi phí thời gian và chỉ số đào tạo lao động; 6 chỉ số giảm thứ hạng sâu là chỉ số tiếp cận đất đai từ thứ hạng 36 năm 2016 xuống 61/63 năm 2020; chỉ số chi phí không chính thức từ vị trí 23 xuống vị trí 43; chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp từ 28 xuống 59; chỉ số thiết chế pháp lý va an ninh trật tự từ 17 xuống 42 và chỉ số tính minh bạch từ vị trí thứ 5 xuống vị trí 11.

Kết quả xếp hạng PCI cho thấy, năm 2020, các chỉ số thành phần của Vĩnh Phúc chưa có sự ổn định, tốc độ cải thiện một số chỉ số có xu hướng chậm, thậm chí không được cải thiện so với các địa phương ở top 15 tỉnh, thành dẫn đầu như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng. Các chính sách cải cách, đổi mới của tỉnh còn hạn chế, chưa tác động mạnh và chưa tạo ra được đột phá trong các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân khiến Vĩnh Phúc không quay trở lại được top 10 và có nhiều chỉ số có thứ hạng, điểm số thấp là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị thiếu sát sao, đồng bộ, quyết liệt, nhất là trong giải quyết những tồn tại, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính qua Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn xảy ra tình trạng chậm hạn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án gặp khó khăn, chính sách pháp luật về đất đai còn một số bất cập. Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường, thuế…còn một số quy định chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng giải quyết, làm mất thời gian, chi phí của doanh nghiệp. Một số đơn vị được giao chủ trì theo dõi các chỉ số thành phần và các đơn vị phối hợp chưa thật sự chủ động và quan tâm đúng mức đến các chỉ tiêu, chỉ số PCI. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư hiệu quả chưa cao; công tác đào tạo, chất lượng nguồn lao động, dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do các chỉ số thành phần của tỉnh chưa có sự ổn định, tốc độ cải thiện có xu hướng chậm hơn so với một số địa phương ở top đầu như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng, nhất là sự vươn lên mạnh mẽ của các tỉnh, thành lân cận và trong cả nước đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt về môi trường đầu tư kinh doanh.

Giải pháp “đường dài”

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần, được các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, lựa chọn đầu tư. Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 16 năm công bố chỉ số PCI, khoảng cách về điểm số giữa tỉnh đứng đầu và tỉnh đứng cuối ngày càng thu hẹp. Điều này cho thấy tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của PCI trong thu hút đầu tư và đã tập trung tìm giải pháp cải thiện từng chỉ số, tạo sức cạnh tranh mới, “đường đua mới” về môi trường kinh doanh, các thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức, minh bạch thông tin, nhất là tính năng động, tiên phong của chính quyền tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2020- 2025, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu hút thêm 2,0-2,5 tỷ USD vốn FDI và 20-25 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư các dự án DDI; giai đoạn 2021-2026 nằm trong top 15 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước.

Hằng năm, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp

Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh sẽ phải tăng thứ hạng, tăng điểm của cả 10 chỉ số thành phần. Cụ thể là phấn đấu các chỉ số: Chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch trong nhóm 10; các chỉ số: Tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, cạnh tranh bình đằng nằm trong nhóm 20; chỉ số đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và chi phí thời gian không chính thức nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phân công các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, theo dõi các chỉ số theo lĩnh vực. Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, điểm số thấp; thực hiện tốt Kế hoạch số 49 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; coi cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các địa phương; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số đối với các thủ tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với một số thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, các quy định của pháp luật, các thông tin doanh nghiệp quan tâm. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, thủ tục hành chính; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan mà nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu.

Quyết tâm nằm trong top 15 PCI, ngay sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bảng xếp hạng PCI năm 2020, từng sở, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch bắt tay ngay vào việc thực hiện các giải pháp để nâng thứ hạng từng chỉ số được giao trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Chẳng hạn như Sở Tài nguyên và Môi trường, từ việc phân tích sự tăng, giảm của 11 chỉ tiêu thành phần khiến chỉ số tiếp cận đất đai tụt xuống vị trí 61/63 tỉnh, thành trong năm 2020, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cập nhật các quy định mới của pháp luật đất đai; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các bộ thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất lựa chọn vị trí mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ về đất đai các dự án. Tăng cường hướng dẫn, thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của cấp huyện. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các huyện, thành phố để làm cơ sở thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu đầu tư vào địa bàn tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao, cho thuê đất để thực hiện 16 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 223 ha; cấp 18.712 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Các chế độ chính sách, cơ chế hỗ trợ về bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án; thẩm định giá thuê đất, giá đất; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để tạo niềm tin, tăng sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Với Sở Thông tin và Truyền thông, để năm 2021 đưa chỉ số Tính minh bạch có trọng số 20% nằm trong top 10, Sở đã tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số này, trong đó có việc thường xuyên cập nhận thông tin, đổi mới nội dung các Website của tỉnh, các sở, ngành, địa phương; đăng tải đầy đủ thông tin để doanh nghiệp có thể tiếp cận sử dụng cho hoạt động kinh doanh; công khai các thông tin về mời thầu, bảo đảm tính minh bạch trong đấu thầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, khai thác hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Cũng quyết tâm đưa chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ vị trí thứ 59 năm 2020 xuống nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước trong năm 2021, Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan đánh giá kỹ hơn về nguyên nhân giảm thứ hạng để đề xuất UBND tỉnh những giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm cải thiện 24 chỉ tiêu thành phần trong các năm tiếp theo, nhất là các chỉ tiêu về % doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân và FDI; chỉ tiêu về % doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp…

Với tinh thần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cùng những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tin rằng Vĩnh Phúc sẽ sớm cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, đưa kinh tế phát triển đúng hướng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 05/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục