THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 2/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Nhất trí cao với nội dung các báo cáo: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện đầu tư công, nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh đánh giá sâu hơn về thành công của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, giáo dục đào tạo, sản xuất nông nghiệp, công tác bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn trong phát triển du lịch, dịch vụ, nhà ở xã hội…

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, đồng tình với kịch bản tăng trưởng UBND tỉnh xây dựng, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho các địa phương phát triển cây vụ đông, nguồn thức ăn cho chăn nuôi; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng các dự án đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; chỉ đạo khắc phục các chỉ số PCI tụt hạng và có giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tháo gỡ các khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; giải quyết từng bước, hiệu quả các vấn đề về đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý điều hành các lĩnh vực liên quan đến nguồn lực. Tập trung xây dựng, tạo đột phá về cơ chế, thể chế chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, tháo gỡ các vướng mắc trong quy hoạch. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về nhà ở cho công nhân, báo cáo việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh và báo cáo về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách đột phá trong năm 2021 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị các nội dung để Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các ngành về công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đầu tư, thu chi ngân sách. Rà soát toàn bộ các dự án về nhà ở đô thị mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến, chủ trương; đánh giá tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục, chỉ rõ hiệu quả của các dự án. Đặc biệt, khi điều chỉnh quy hoạch các dự án phải bảo đảm đúng định hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, bản sắc, đồng bộ, tuyệt đối không điều chỉnh theo hướng chỉ chạy theo lợi ích của nhà đầu tư. 

Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các số liệu; tăng cường dự báo gắn với diễn biến dịch bệnh để xây dựng dự toán năm 2022;  nghiên cứu, bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, mua vắc xin, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, trượt giá; tích cực đôn đốc các khoản cho vay, các khoản đã hết hạn. Dành các khoản tiết kiệm được từ cắt giảm chi hội nghị, các chuyến công tác nước ngoài cho việc nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức và hỗ trợ một phần cho công tác phòng chống dịch. Rà soát các chế độ chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để bảo đảm chi đúng đối tượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn năm 2021.

Cho ý kiến vào báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành thời gian cho công tác xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm hoàn thiện bổ sung các quy định về phân cấp, quy định về giới thiệu cán bộ ứng cử, nghị quyết chuyên đề về phát triển và nâng cao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chỉ đạo thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; chỉ đạo kiểm tra đánh giá các tiêu chí trong Quyết định 117 của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là là lĩnh vực phát triển đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung kiểm tra cấp dưới trong việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo khắc phục những tồn tại theo Kết luận số 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Dân vận Tỉnh ủy rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh trong việc chấp hành các quy định về tố tụng; tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn trong niên độ 2020 cho các dự án, nhiệm vụ từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách; báo cáo về chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 và hỗ trợ vốn có mục tiêu cho các địa phương; quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách đặc thù phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn -BBT

Ngày đăng: 02/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*